Студент портфолиосы

Абдреш Динара Меиржанқызы

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Бастапқы және мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі
Мамандығы: 5B010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Мамандандыру: Бастауыш сыныптың информатика мұғалімі
Курс: 2
Топ: БОПӘ-16-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.63
Қоғамдық қызметі:
1. Театр "Шаѕыраќ" (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл