Студент портфолиосы

Абдриисова Камажай Ораловна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Педагогика және психология
Мамандығы: 5B010300 Педагогика және психология
Мамандандыру: Жалпы білім беретін мекемелердегі практикалық психолог
Курс: 2
Топ: сППС-ж-16-қ
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.45
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл