Студент портфолиосы

Абденова Гульназ Рахимжановна

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қаржы және менеджмент
Мамандығы: 5B050900 Қаржы
Курс: 2
Топ: Қж-16
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.75
Қоғамдық қызметі:
1. Участник в спортивных секциях- плавание (г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл