Студент портфолиосы

Абдихонова Аслзода Нурқанқизи

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қазақ филология
Мамандығы: 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандандыру: Қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту
Курс: 1
Топ: ҚТӘ-17
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.60
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл