Студент портфолиосы

Абдуалиев Есенгельді Оспанұлы

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 5B071600 Приборлар жасау
Курс: 1
Топ: Аж-17
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.09
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл