Студент портфолиосы

Абдаз Аялакүнайым Исакұлқызы

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Математика және информатика
Мамандығы: 5B010900 Математика
Мамандандыру: Математика және информатика
Курс: 1
Топ: М(б)-17-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.62
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл