Студент портфолиосы

Абдрахманова Дина Кайрбаевна

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Математика және информатика
Мамандығы: 5B011100 Информатика
Мамандандыру: Информатика және математика
Курс: 1
Топ: Ин(б)-17
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.42
Қоғамдық қызметі:
1. Участник мероприятия "Фестиваль здоровья", 09.09.2017 г. (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл