Студент портфолиосы

Абдирова Бағжан Ерханқызы

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Жалпы биология
Мамандығы: 5B011300 Биология
Мамандандыру: Биология және химия
Курс: 1
Топ: Б(б)--17-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.79
Қоғамдық қызметі:
1. Спортивный клуб "Сункар", плавание (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл