Студент портфолиосы

Абдрахманов Ерлан Алтаевич

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: География және экология
Мамандығы: 5B060800 Экология
Мамандандыру: Экологиялық сараптама және аудит
Курс: 1
Топ: Экол-17-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.76
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл