Студент портфолиосы

Абдрахманова Сания Сабуровна

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Ауыл шаруашылығы
Мамандығы: 5B080100 Агрономия
Мамандандыру: Егіншілік
Курс: 1
Топ: А-17-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2021
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.57
Қоғамдық қызметі:
1. Участник сборной факультета по тогыс кумулак (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл