Студент портфолиосы

Абдулина Наиля Саматовна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Педагогика және психология
Мамандығы: 5B010300 Педагогика және психология
Мамандандыру: Білім беру саласында қызмет ететін психолог
Курс: 2
Топ: сППС2-17
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 1.62
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл