Студент портфолиосы

Абдельманов Маден Сайранович

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Курс: 3
Топ: сРЭТ3-17
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 0.54
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл