Студент портфолиосы

Абдриисов Досбол Нуржанович

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Құқықтық пәндер
Мамандығы: 5B030100 Құқықтану
Курс: 3
Топ: сҚ3-17-к
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 1.54
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл