Студент портфолиосы

Абаев Рустембек Мейрамович

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: магистратура
Кафедра: Экономика және есеп
Мамандығы: 6M051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Курс: 1
Топ: МЖБI-м-17
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.36
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл