Студент портфолиосы

Абдрахманов Жаксыбек Болатбекович

Факультет: «Foundation» факультеті
Кафедра: «Foundation»
Мамандығы: L00000LC Тілдік курстар
Мамандандыру: Биология және химия
Курс: 1
Топ: ТК-9с-17-1-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: анықталмады
GPA: 2.50
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл