Студент портфолиосы

Абах Айдос

Факультет: «Foundation» факультеті
Кафедра: «Foundation»
Мамандығы: L00000AC Даярлық курстар
Мамандандыру: Биология және Химия
Курс: 1
Топ: ДК-9с-17-3-к
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2017
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: анықталмады
GPA: 2.03
Жеке оқу жоспарлары:
2017-2018 жыл