Студент портфолиосы

Parmar Robin Singh

Факультет: Медицинаның жоғары мектебі
Оқу үлгісі: бакалавриат
Мамандығы: 5B130100 Жалпы медицина
Курс: 1
Топ: ЖМ(А)-18-2
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2018
Оқуды аяқтауы: 2023
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.32
Жеке оқу жоспарлары:
2018-2019 жыл