6В01403 Бастапқы әскери дайындық

Педагогикалық факультеті"Дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі" кафедрасы

Академиялық дәреже: 6В01403 "Бастапқы әскери дайындық" мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: білім беру.

Кәсіби қызмет нысандары: орта білім беретін оқу орындары (жалпы білім беретін орта мектептер, сектеп-интернаттар, гимназия және лицейлер), техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдар, білім беру әкімшілік ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері: білімдік, эксперименттік-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, әлеуметтік-педагогикалық, оқу-тәрбиелік, оқу-технологиялық.

Кәсіби қызметінің мазмұны:  

  • педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру және басқару;
  • білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары;
  • білім берудің тұлғалық маңыздылылығы;
  • оның өзін-өзі ашуына және өзін-өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау;
  • түрлі педагогикалық технологияларды қолдану;
  • білім алушылардың кәсіби бағдарына және өз бетімен білім алуына жағдай жасау;
  • педагогикалық қызметті педагогикалық, психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру,
  • бастапқы әскери дайындық бойынша білім берудің қазіргі талаптары және объективті заңдылықтары ескертілген жеке кәсіби қызметін жоспарлау.

6В01403 – Бастапқы әскери дайындық мамандығының оқу нәтижелері

6В01403 –Бастапқы әскери дайындық мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013ж.