Авторлық куәліктер

Авторлық құқық нөмірі

Аталуы

Авторлар

Айрықша мүліктік құқықтарын қолданылу мерзімі 

2012 ж.

1

ИС 0008215

10.04.2012 ж.  431

«Субъектное экономическое мышление (СЭМ)» «Subject Economic Thinking» (SET)» (сборник научных статей)

Богунов Л.А.

 

2

ИС 0008277

24.04.2012 ж. 503

«Информационно-аналитический комплекс по управлению вузом «Электронный ректорат» (программа для ЭВМ)

Ашимов У.Б.
Каиржанова Л.С.
Шпак А.В.

ҚР БҒМ «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мелекеттік университеті» ШЖҚ РМК, 11.11.2021ж. дейін

2013 ж.

1

ИС 0010761 03.10.2013 ж. 1345

«Информационный комплекс «ПСИ» (программа для ЭВМ)

Сартин С.А.
Алёшин Д.В.
Носов А.А.
Жевтнева А.А.

 

2

ИС 0010762 03.10.2013 ж. 1346

«Информационный комплекс «Гидра» (программа для ЭВМ)

Сартин С.А.
Крючков В.Н.
Носов А.А.
Багрий Ю.В.

 

2015 ж.

1

ИС 001911 11.06.2015 ж. 1158

«Управленческое экономическое мышление (УЭМ) / Managerial economic thinking (MET)» (сборник научных статей)

Богунов Л.А.

 

2

ИС 003102 24.11.2015 ж. 2217

«Ж. Аймауытов мұрасы» (программа для ЭВМ)

Карипжанова Г.Т.
Абикенова Г.Т.
Кадыров Ж.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

 

3

ИС 003101 24.11.2015 ж. 2218

«Ақпараттық оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгерту» (программа для ЭВМ)

Абикенова Г.Т.
Кадыров Ж.Т.
Синбаева Г.К.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

 

4

ИС 003100 24.11.2015 ж. 2219

«Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары арқылы меңгерту» (программа для ЭВМ)

Абикенова Г.Т.
Кадыров Ж.Т.
Синбаева Г.К.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

 

2016 ж.

1

ИС 004904 20.06.2016ж. 1244

«Әдеби мәтінді талдау мен бағалаудың әдістемелері» (программа для ЭВМ)

Есембеков Т.У.
Кадыров Ж.Т.
Абикенов М.Т.
Карипжанова Г.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

2

ИС 004905 20.06.2016 ж.
1245

«Көркем мәтіннің композициясын зерттеу амалдары» (программа для ЭВМ)

Есембеков Т.У.
Кадыров Ж.Т.
Абикенов М.Т.
Карипжанова Г.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

3

ИС 004906

20.06.2016 ж. 1246

 

«Қазақ тілі» Журналистика мамандығына арналған мәтіндік жаттығулар жинағы» (программа для ЭВМ)

Кадыров Ж.Т.
Кошанова Ж.Т.
Карипжанова Г.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

4

ИС 006116 10.10.2016 ж.
2059

«Көркем мәтінге әдеби талдау» (программа для ЭВМ)

Кадыров Ж.Т.
Есембеков Т.У.
Карипжанова Г.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

5

ИС 006119 10.10.2016 ж.
2062

«Көркем мәтінді лингвоконцептологиялық тұргыдан талдау» (программа для ЭВМ)

Кәріпжанова Г.Т.
Әбікенов М.Т.
Қадыров Ж.Т.
Тоқсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Әбенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

6

ИС 006178

13.10.2016 ж.
2100

 

 

«Кәсіби қазақ тілі» «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының студенттеріне арналған» (программа для ЭВМ)

Кәріпжанова Г.Т.
Қадыров Ж.Т.
Тоқсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Әбенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін

7

ИС 006163 13.10.2016 ж.
2101

«Кәсіби қазақ тілі» «физика-математика» мамандығының студенттеріне арналған» (программа для ЭВМ)

Кадыров Ж.Т.
Аубакирова Б.К.
Абикенов М.Т.
Карипжанова Г.Т.
Токсанов С.Н.
Даутова А.З.
Носов А.А.
Абенов Е.М.

ҚР БҒМ  «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» РМК, 15.08.2031ж. дейін