Магистратураның білім беру бағдарламалары

Аккредиттеу Білім бағдарламасы Оқу ақысы Аккредиттеу
7M01 Педагогикалық ғылымдар
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M01101 Педагогика және психология 396 000 АРТА
  7M01901 Арнайы педагогика 396 000  
  7M01401 Дене шынықтыру және спорт 396 000  
  7M01502 Математика 396 000  
 Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M01503 Физика 396 000 АРТА
  7M01501 Информатика 396 000  
  7M01504 Химия    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M01701 Шетел тілі: екі шетел тілі 396 000 АРТА
7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга
7M02201 Тарих 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M02301 Филология 396 000 АРТА
7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М03201 Журналистика
АРТА
  7M03202 PR-Журналистика    
7M04 Бизнес, басқару және құқық
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M04201 Құқықтану 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М04101 Экономика 396 000 АРТА
  7M04107 Бизнестегі экономика    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга  7М04103 Менеджмент 396 000 АРТА

 
7М04104 Қаржы

 

 
  7M04108 Қаржылық талдау    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга  7М04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
АРТА
  7M04106 Мемлекеттік басқару    
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M05301 Физика
АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М05101 Биология 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М05202 Экология 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М05201 География 396 000 АРТА
  7M05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M05303 (6М061100) Физика және астрономия
АРТА
  7M05304 Физика және физикалық сараптама    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M05102 Биотехнология 396 000 АРТА
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7М06102 Ақпараттық жүйелер 396 000 ASIIN

7М06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 396 000 ASIIN
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М07101 Машина жасау 396 000 АРТА
  7M07105 Көлік, көліктік техника және технологиялар 396 000  
  7M07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау    
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M07104 (6М071600) Аспап жасау
АРТА
Данная программа аккредитована агентством ASIIN (Германия) 7М07103 Электр энергетикасы 396 000 ASIIN
 Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 396 000 АРТА
Данная программа аккредитована Независимым агентством аккредитации и рейтинга 7М07501 Стандарттау және сертификаттау 396 000 АРТА
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

7M08101 Агрономия 396 000  

7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 396 000  

Ескерту: 1,5 жылдық мерзімге оқыту үшін, екінші жылдағы оқыту құны жылдық құнның 50 пайызын құрайды.