М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың Диссертациялық кеңесі

2017 жылдың наурызында М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-де ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті төрағасының бұйрығымен 6D071200 – Машинажасау, 6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес ашылды.

Кеңестің төрағасы техникалық ғылымдарының докторы, доцент Көшеков Қайрат Темирбайұлы болып табылады.

Төрағасының орынбасары – техника ғылымдарының докторы Савинкин Виталий Владимирович.

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың диссертациялық кеңес туралы ережесі.

Диссертациялық кеңес төрағадан, төраға орынбасарынан, ғалым хатшыдан және кеңес мүшелерінен тұрады. Диссертациялық кеңестің құрамына кіретіндер бес адамнан кем болмауы тиіс.

Диссертациялық кеңестің құрамы университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ диссертациялық кеңес мүшелерінің толық тізімі.

Диссертацияны қорғау бойынша диссертациялық кеңес отырысының рәсімі мыналарды қамтиды:

 • кворум туралы төрағаның кіріспе сөзі, отырысты өткізу құқықтылығы, докторантты ұсыну, мамандығы, диссертация тақырыбы
 • нормативтік талаптарға орай докторанттың құжаттарының сәйкестігін көрсете отырып ғылыми жарияланымдардың толықтығын және сәйкестігін жария ету үшін ғалым хатшысының сөйлеген сөзі
 • докторанттың (20 минутқа дейін) сойлеген сөзі
 • докторантқа сұрақ қою, докторанттың жауаптары
 • ғылыми кеңесшілердің сөзі
 • рецензенттердің сөйлеген сөзі
 • рецензенттердің ескертулеріне докторанттың жауаптары мен олардың ұсыныстары бойынша қорытындылары
 • диссертациялық кеңес мүшелерінің пікірталасы
 • докторанттың қорытынды сөзі
 • төрағаны қоспағанда диссертациялық кеңес құрамынан саны 3 (үш) адамды сайлау комиссиясына таңдау
 • дәрежені беру туралы өтінішхатты мәселесі бойынша жасырын дауыс беру
 • жасырын дауыс беру нәтижелері туралы санақ комиссиясының төрағасының сөйлеген сөзі, есеп комиссиясының хаттамасын бекіту
 • көпшілік алдында қорғау нәтижелерін жариялау
 • қорғау негізінде диссертация бойынша диссертациялық кеңестің қорытындысын қабылдау

2017 жылға есеп