Портфолио

Кадыров Жанбай Турарович

Кадыров Жанбай Турарович

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1992Кокшетауский педагогический интитут им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература
2001Алматинский государственный университет им.Абаяфилология ғылымдарының кандидаты - 10.01.02 - қазақ әдебиеті
2004Высшего аттестационного комитета МОН РК0005969- доцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыПреемственость акынской традиции Северо-Казахстанского региона (На материалах поэзии М.Тырбиулы, И.Алибайулы, М.Асайынов )Республикaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2016ҚР БЖҒМ ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ
2016ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ
2017ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ
Гранттары
2016Үздік оқытушы грантының жеңімпазы
Оқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Есембеков Т. У., Әдебиеттану дәрістері (күндізгі және сырттай бөлім студенттеріне арналған). - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. - 210 c. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ежелгі дәуір әдебиетінен практикалық сабақтар (күндізгі және сырттай бөлім студенттеріне арналған). - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 117 c. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Есембеков Т. У., Көркем шығарманы талдау мен талқылау жолдары. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 147 c. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж. Аймауытов мұрасы ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 115 c.
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары арқылы меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 97 c.
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ақпараттық оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 63 c.
 • Кадыров Ж. Т., Хрестоматия. Көкшетау-Қызылжар өңірінің әнші-ақындары. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 210 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Тіл мәдениеті және поэтикалық дейксис., Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. – 136 с. ISBN 978-601-322-102-1
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Мәдениеттер тоғысында қалыптасқан түр-түс атаулары, ВЕСТНИК ПГУ Филологическая серия, №2 (2017). - 361-367 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Крылова Л. А., "Детские годы Багрова-Внука" С.Т. Аксакова: Аксиология природы и семьи в контексте сенсорики бытия, ІІ Международная научно-практическая конференция "Европа и тюркский мир: наука, техника и технология" 29-31 мая 2017г. в г. Измир, Турция открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сафуан Шаймерденовтың шығармашылық ғұмырбаяны, ІІ Международная научно-практическая конференция "Европа и тюркский мир: наука, техника и технология" 29-31 мая 2017г. в г. Измир, Турция открыть
 • Кадыров Ж. Т., Какимова М. Е., Таласпаева Ж. С., Когнитивный подход в изучении имён собственных на материале художественных произведений, 12-ый выпуск сборника научных статей из научной серии «Концептуальный и лингвальный миры», Бишкек – Санкт-Петербург, 17-18 апреля 2017 г., ISBN 978-9967-9036-4-7, стр. 328-335 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Какимова М. Е., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, Международная научно-практическая конференция "Сатпаевские чтения - 17" , ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар, 12-13 апреля 2017
 • Кадыров Ж. Т., Какимова М. Е., Қисса-дастандардағы мақал-мәтелдер құрылымы, Региональная научно-практическая конференция «Алихан Букейханов – борец за независимость», СКГУ им. М. Козыбаева, Петропавловск, апрель 2017, стр. 44-50 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Дулат Исабеков повестерінің өзіндік ерекшеліктері, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 59-69 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан поэзиясындағы ұлтжандылық, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 311-316 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., М.Әуезовтың қазақ драматургиясына қосқан үлесі, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 329-337 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Шәкәрім шығармаларындағы Абай дәстүрінің ықпалы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 219-224 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы философиялық арна, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 225-230 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мұхтар Шаханов поэзиясындағы рухани-адамгершілік құндылықтар, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Том 9. - Павлодар, 2017. - 270-275 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Т. Әміренов поэзиясының тақырыптық арналары, "Шоқан оқулары - 21" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Том 3. - Көкшетау, 2017. 21 сәуір. - 92-97 беттер. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мұқағали өлеңдеріндегі ұлттық дүниетаным, "Шоқан оқулары - 21" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Том 3. - Көкшетау, 2017. 21 сәуір. - 117-121 беттер. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Нұрлыбек Баймұратұлы шығармаларындағы дәстүр сабақтастығы, "Шоқан оқулары - 21" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Том 3. - Көкшетау, 2017. 21 сәуір. - 121-125 беттер. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қасым Аманжолов поэтикасының зерттелуі және өмір деректері, "Шоқан оқулары - 21" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Том 3. - Көкшетау, 2017. 21 сәуір. - 147-151 беттер. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Пропорция как когнитивная модель семантической структуры эмоционально-оценочных предикатов, Научное издание. Серия"Концептуальный и лингвальный миры". - Бишкек - Санкт-Петербург, 2017. - 476 стр.Выпуск 12. Язык, культура, этнос. Сборник статей. - 297-304 стр. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі, Ғабит Мүсіреповтің 115 жылдығына арналған "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2017. 31 НАУРЫЗ. - 137-142 бб. І том. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Б.Момышұлының "Ұшқан ұя" шығармасындағы ұлттық педагогика көріністері, Проблемы и перспективы развития науки и образования в ХХІ веке. Материалы Международной научно-практической конференции 9 февраля 2017 года. - София: Издательства Кьща "СОРоС", 2017. - 323-331 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев және Сәкен Сейфуллиннің лирикалық өлеңдерінің үндестігі, Проблемы и перспективы развития науки и образования в ХХІ веке. Материалы Международной научно-практической конференции 9 февраля 2017 года. - София: Издательства Кьща "СОРоС", 2017. - 331-339 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ әдебиетіндегі тарихилық мәселелері, Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований. Материалы Международной научно-практической конференции 9 февраля 2017 года. (г.Прага, Чехия). - 645-657 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан шығармашылығындағы ұлтжандылықтың көрініс табуы, Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. Материалы Международной научно-практической конференции 3 февраля 2017 года. г.Кишинев, Молдавия. - 205-211 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Менталды кеңістіктегі түр-түс атауларының көрінісі, Актуальные вопросы современных научных исследовании. Материалы Международной научно-практической конференции 7 февраля 2017 года. г. Минск, Белоруссия. - 408-413 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., М. Көпеев шығармаларындағы түр-түстердің танымдық сипаты, Филология сериясы №1 / 2017 серия филологическая. Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова. - 64-74 беттер. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мақал мен мәтелдердің жалпы сипаты мен болмысына қатысты пікірлер, "Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы Қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 27 қаңтар, 2017ж. - 123-127 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қисса дастандардағы мақал-мәтелдердің құрылымы, "Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы Қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 27 қаңтар, 2017ж. -130-136 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., С.Шаймерденовтің "Өмір нұры" повесінде кейіпкерлер бейнесінің берілу жолдары, "Ұлы Дала елі құндылықтары және ғаламдық білім беру индустриясындағы интеграция" атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 1 Том. Қазақстан, Тараз, 20 қаңтар 2017 ж. - 25-32 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Есләм Зікібаевтың көсемсөзі, "Ұлы Дала елі құндылықтары және ғаламдық білім беру индустриясындағы интеграция" атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 1 Том. Қазақстан, Тараз, 20 қаңтар 2017 ж. - 111-114 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ғабит Мүсірепов шығармашылығын оқытудағы инновациялық тәсілдер, "Білім берудегі жаңа инновациялық технологиялар" атты ІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік сырттай конференциясының материалдар жинағы. Астана қ., 2017 жыл, 28 қаңтар. - 38-41 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Қирабаевтың сыншылық тағылымы, ҚР Білім және ғылым министрлігі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті. Академик с.Қирабаев және қазіргі заманғы филологиялық зерттеулердің ғылыми-теориялық, оқу-әдістемелік мәселелері. Ғылыми жинақ. Алматы, 2017. - 370-377 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Жатсынудың көркем шығармада көріну сипаты, Хабаршы/ Вестник "Филология ғылымдары" сериясы №3 (57), 2016. - 152-157 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Қирабаев - сыншы ғалым, С.Торайғыров атындағы ПМУ ХАБАРШЫСЫ, Филология сериясы. №3, 2016. 106-113 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Телехабарлар жүйесіндегі тіл мәдениеті, Ш.Уәлиханов атындағы КМУ ХАБАРШЫСЫ, Филология сериясы, №2, 2016. - 30-35 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Жырау шығармаларының көркемдік ерекшелігі, Научный журнал ВЕСТНИК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, №3 (112) 2016. І бөлім. 213-219 бб.
 • Кадыров Ж. Т., Крылова Л. А., Симтоматика духовных недугов интеллигенции 90-х годов ХІХ века в рассказе Чехова "Черный монах", ВЕСТНИК ЗКГУ №4 (64) - 2016. - С. 230. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы ұлттық дүниетаным концептілік жүйесі, ВЕСТНИК ЗКГУ, №2 (62) - 2016. - 267-274 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев поэзиясының көркемдік әлемі, ВЕСТНИК ЗКГУ, №2 (62) - 2016. - 239-245 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Do Function Words Belong to Part of Speech?, Scopus. lnternational journal of Applied Linguistick. Vol.5 No.7; P. 142-146. Decemder 2016 (ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) 2016.p. 142-146 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Агибаева С. С., Onomastic linguoculturemes, The Way of Science ("Путь науки") International scientific journal, № 11 (33), Vol. II - Волгоград, 2016. С. 57-60. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сұлтанмахмұт Торайғыровтың "Айтыс" поэмасындағы ұлт дүниетанымы мен тіл мәселесі, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 3. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 147-152 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сұлтанмахмұт Торайғыровтың "Таныстыру" поэмасындағы қазақ қоғамының тарихи дүниетанымы, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 2. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 282-287 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Билер шешендігіндегі тапқыр сөздер, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 3. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 242-249 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сұлтанмахмұт Торайғыровтың "Кедей" поэмасындағы әлеуметтік сарын, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 3. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 89-96 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Жүсіпбек Аймауытов пьесаларындағы тартыс пен мінез, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 3. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 109-115 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі еркіндік көрінісі, Хабаршы №3.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2016 жыл. - 186-193 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілер поэзиясының өрнектері, Хабаршы №3.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2016 жыл. - 199-205 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қошке Кемеңгерұлы пьесаларының көркемдік ерекшеліктері, М.Қ. Қозыбаевтың 85 жылдығына арналған "Қозыбаев оқулары - 2016: Еуразия мәдени-өркениет үдерісінің заманауи тенденциялары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. - Петропавл, 2016. 18 қараша - 45-50 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ балалар драматургиясы: драмалық жағдай, тартыс пен мінез, М.Қ. Қозыбаевтың 85 жылдығына арналған "Қозыбаев оқулары - 2016: Еуразия мәдени-өркениет үдерісінің заманауи тенденциялары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. - Петропавл, 2016. 18 қараша - 27-33 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Тума таланттың ақындық әлемі, М.Қ. Қозыбаевтың 85 жылдығына арналған "Қозыбаев оқулары - 2016: Еуразия мәдени-өркениет үдерісінің заманауи тенденциялары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. - Петропавл, 2016. 18 қараша - 108-113 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мұқағали Мақатаев шығармаларындағы пароним мен каламбурлар қолданылысы, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 126-130 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ә.Кекілбаев шығармаларында кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 63-68 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қ. Аманжолов лирикасының көркемдік әлемі, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 78-82 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., о.Бөкей, Д.Исабеков, Ә.Кекілбаев шығармаларындағы жатсыну мәселесі мен антиутопиялық сарын іздері, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 68-74 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Мұқағали поэзиясындағы пейзаж бен адамдық болмыс, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 74-78 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Абубакирова Р. М., Байгани Д. Н., Д.Исабеков шығармаларындағы психологизмнің көріну тәсілдері, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 19-25 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., М. Серғалиев - эссе жазу шебері, "ҮІІІ Торайғыров оқулары" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Том 3. - Павлодар, 2016. 18 қараша. - 192-198 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Көркем өнерді танудағы эстетикалық категориялар, Вестник ПМУ Хабаршысы, 2016, №2 - 113-127 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., "The media teхt in virtual space"., "Glodal Media Journal" журнал 2016. (15507521-USA-Scopus) LSSN-1550-7521 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев поэзиясының көркемдік әлемі, Вестник ЗКГУ №2 (62) - 2016г. Орал-Уральск. - С. 239-246 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы ұлттық дүниетаным концептілік жүйесі, Вестник ЗКГУ №2 (62) - 2016г. Орал-Уральск. - С.267-274 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем өнерді танудағы эстетикалық категориялар, Вестник ПГУ им. с. Торайгырова №2 2016г. Павлодар. - С. 113-128 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Қирабаев - сыншы ғалым, Вестник ПГУ им. С. Торайгырова №3 (2016). - С. 106-114 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Асылбекұлы шығармаларының жазылу тарихы, Зарубежной международной научно-практикческой конференции "Перспективы развития современной науки" в Израиле (Иерусалим) 4-6 мая 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл мәдениеті, Зарубежной международной научно-практикческой конференции "Перспективы развития современной науки" в Израиле (Иерусалим) 4-6 мая 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазіргі қазақ прозасындағы психологиялық тартыстың көркемдік сипаты, ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орайластырылған "Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік симпозиум. - Алматы, 2016. 11 мамыр. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдебиеттегі тарихилық пен тарихи үдеріс сабақтастығы, ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орайластырылған "Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік симпозиум. - Алматы, 2016. 11 мамыр. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Жүсіпбек Аймауытұлының "Ақбілек" романындағы кейіпкерлер психологизмнің берілу сипаты, Ғалым, ақын, публицист, жазушы, ф.ғ.д., профессор Теңізбай Рақымжановтың туғанына 70 жыл толу мерейтойына арналған "Ғылым. Ғалым. Ғибрат" атты Республикалық конференция материалдары. - Алматы, 2016. 22 сәуір 2016 жыл. ISBN 978-601-298-495-8 открыть
 • Кадыров Ж. Т., ХХ ғасыр басындағы қазақ ұлттық драматургиясының тақырыптық ерекшелігі, ХІІ Международная научная конференция "актуальные научные исследования в современном мире". 26-27 апреля 2016г. Сборник научных трудов. Выпуск №12. Часть 2. Переяслав-Хмельницкий.141-148 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Баспасөз беттеріндегі қысқарған сөздің қолданыс ерекшелігі, ХІІ Международная научная конференция "актуальные научные исследования в современном мире". 26-27 апреля 2016г. Сборник научных трудов. Выпуск №12. Часть 2. Переяслав-Хмельницкий.198-202 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр-Жүсіп нұсқасындағы "Көрұғлы" жырының ұлттық сипаты, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., М.Әлімбаев - әдебиет зерттеушісі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Низами және сөз өнері, көркем шығармашылық хақында, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., С.Торайғыров поэмаларындағы өлең өлшемдеріндегі Абай дәстүрі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сәбит драматургиясының тақырыптық ерекшелігі мен кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қадыр Мырза-Әли прозалық туындыларының әдеби құндылығы, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., А.Шамкенов поэмалары мен әңгімелерінің көркемдік ерекшеліктері, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж.Аймауытовтың қазақ әдебиеті мен ғылымына қосқан үлесі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Архетипы национальной культуры в прозе С. Муратбекова, "Путь науки" Международный научный журнал, №3 (25), Волгоград, 2016г. - С. 72-73 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Саурбаева А. Ж., Шоқан Уәлиханов – эпостанушы»., Шетелдік Халықаралық конференция. PROGRAMof the international scientific-practical conference"INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME"March 23-25, 2016(Sharm el-Sheikh, Arab Republic of Egypt)Sharm el-Зарубежной международной научно-практической конференции в Арабской Республике Египет (Шарм-аш-Шейх) 23-25.03. 2016 ж.
 • Кадыров Ж. Т., Тұрсынбек Кәкішев және сәбиттану мәселелері, Вестник ПГУ им. С.Торайғырова серия "Филологическая" №1, 2016. - 132-141 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Шоқан Уәлиханов - халық ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №1, 2016. - 207-213 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы сөз-символдар қолданысы, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №1, 2016. - 260-267 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем туындылардағы эпитеттің стильдік қызметі, "Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында" атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2016. - 289-294 бб. ISBN 978-601-224-422-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Саурбаева А. Ж., Шоқан Уәлиханов - эпостанушы, PROGRAMof the international scientific-practical conference"INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITYTO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME"March 23-25, 2016(Sharm el-Sheikh, Arab Republic of Egypt)Sharm el-Зарубежной международной научно-практической конференции в Арабской Республике Египет (Шарм-аш-Шейх) 23-25 марта 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Д.Исабеков повестерінің көркемдік және танымдық сипаты, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Сәтбаев оқулары-2016". - Павлодар, 2016. 10.03.16. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем прозадағы тартыс пен сюжет мәселесі, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Сәтбаев оқулары-2016". - Павлодар, 2016. 10.03.16. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ғ. Мүсірепов романдарындағы ұлт тарихының көрінісі, Международной студенческой научно-практической конференции "Актуальные тенденции развития современного общества: взгляд молодежи" по секции Проблемы современной филологиии: исследования и прогнозы. РК г.Семей, 2016г. - 201 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ әдебиетіндегі Жамбыл жырлаған жаңашылдық, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология және әлем тілдері факультеті, қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы 2016 жылдың 25 ақпанында өткізетін Жамбыл Жабаевтың 170-жылдығына арналған «Жамбыл ақындық мұрасы және жамбылтанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - Алматы, 2016. открыть
 • Кадыров Ж. Т., С. Талжановтың шығармашылық белестері, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №1, 2016. - 200-204 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Мифопоэтическая образность в казахской поэзии, "Путь науки" Международный научный журнал, №2 (24), 2016. - С. 83-86. Россия, Волгоград, 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Дулат Исабеков шығармаларындағы ұлттық таным, Вестник АГУ им. Абая серия "Филологическая" №1, 2016. - 115-121 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Образ эпический и драматический: к проблеме трансформации жанра, Вестник АГУ им. Абая серия "Филологическая" №4, 2015. - 129-135 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі ана мен бала бейнесі, "Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері" Еуразия гуманитарлық институтының 20 жылдығына арналған республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. - Астана, 2015. 4 желтоқсан. 250-253 бб. ISBN 978-601-7515-35-5 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сафуан Шаймерденов шығармаларында қолданылған соматикалық фразеологизмдер, Қазақ білім академиясының баяндамалары. №3-4, Астана, 2014. - 165-170 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Тіл біліміндегі лингвомәдениеттанудың жалпы проблемалары, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №4, 2015. - 92-96 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ұлттық-мәдени ерекшеліктердің бейвербалды амалдар арқылы шығарма тілінде берілуі, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №4, 2015. - 123-127 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдеби шығармашылық туралы ғылыми-теориялық көзқарастар, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №4, 2015. - 227-234 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ш.Уәлиханов - эпос жанрын зерттеуші ғалым, "Ұлы Дала елінің жарқын жұлдызы" аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚО Саумалкөл, 2015. 30 қараша. 7-15бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем мәтінді зерттеуде психологиялық көзқарастар, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". 181-183 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Фольклорлық мұрадағы драмалық элементтер, Халықаралық ғылыми парактикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". 175-180 беттер. ІІ том. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж.Аймауытов драмаларындағы тартыс пен мінез, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015" ІІ том. 184-188 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Өмір мектебінің өнегесі, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". ІІІ том. 64-66 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәлік Ғабдулин - әдебиет сыншысы, М.Ғабдулиннің 100 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған "Мәлік Ғабдуллин феноменін зерттеу және зерделеу мәселелері" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Көкшетау, 2015. 25 қараша. - 116-212 бб. ISBN 978-601-261-289-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдеби мәтінді талдаудың психологиялық негіздері, М.Ғабдуллиннің 100 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Көкшетау, 2015. - 271-274 бб. ISBN 978-601-261-289-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Баяндау мәтіннің мазмұнды және формальдық жақтары, Вестник ПГУ С.Торайғырова серия "Филология", №3, 2015г. - 21-25 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем шығармада жұмсалатын тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филология" №3 (60), 2015г. - 164-173 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., С.Шәймерденовтің "Өмір нұры" повесінде кейіпкерлер бейнесінің берілу жолдары, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2015. - 95-98 бб. ISBN 978-601-04-1537-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем мәтіндегі эпитеттің стильдік қызметі, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 66-70. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ әңгімелеріндегі символдық бейнелер, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 209-2014. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 195-202. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілік өнердің қоғамдық әлеуметтік, көркемдік эстетикалық функциясы мен орны, Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. - Астана, 1 маусым, 2015. - 192-200 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Кемел білімге - нұры "100 қадам", "Бес институционалдық реформа - елімізді жаңғырту бағдарламасы" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 8 маусым, 2015ж. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Кемел білімге - нық қадам, Материалы международной научно-теоретической конференции "Ассамблея народа Казахстана как институт укрепления и развития этноконфессинального согласия" 26 июня 2015г. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Художественный мир прозы О.Бокеева, Наука и мир - Волгоград, 2014, №12. – С. 46-49.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Сюжет романа Г.Мусрепова «Улпан её имя» в контексте традиций национальной литературы, Наука и мир -Волгоград, 2014, №12. – С. 49-52.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Функции поэтического интекста в художественной прозе, Национальная ассоциация ученых (НАУ)/ Ежемесячный научный журнал - Екатеринбург, 2014. – С. 91-92.
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі, ISBN 978-601-272-835-4 - Алматы: TST- Company, 2015. - 187 б.
 • Кадыров Ж. Т., "Астана" телеарнасының қалыптасуы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.17. - Павлодар, 2015. - 289-294 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Туған жер" концептісінің қолданылу сипаты, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 102-108 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., М. Жұмабаев поэзиясындағы махаббат лирикасы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 3-10 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сәбит Мұқанов шығармаларының көркемдігі, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 75-80 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдебиет - кәсіп емес, өнер, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 48-50 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы антонимдердің берілуі, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 142-146 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., М.Жұмабаев поэзиясындағы окказионализмдер, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 196-200 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көкшетау-Қызылжар өңірінің сал-серілер поэзиясының дәстүрі, - Алматы, ТSТ-Company,2015г. - 187 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Астана" арнасындағы тележүргізушілердің шеберлігі мен тәжірибесі, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Шоқан оқулары-19". - Көкшетау, 2015. 17-18.04. - 77-84 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Образы-компоненты национальной картины мира в поэзии Ф.Онгарсыновой, Филологические теории и их применение в переводе и практике: сборник научных статей. Братислава, 2015. - С. 95-99 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Universal and Idioethnic Characteristics of Proverbs and Sayings withZoonyms in the English and Kazakh Languages, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Индекс импакт-фактор - 0,231Published by Canadian Center of Science and Education Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Semiology of Kazakh Ornaments, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Индекс импакт-фактор - 0,231Published by Canadian Center of Science and Education Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 -170-177 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем шығармадағы прагматикалық эвфемизмдердің берілуі, ПМУ Хабаршысы. ВЕСТНИК ПГУ филологическая серия. №1 2015г. - С. 129-135. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Смагулова Н. К., Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі ұлттық таным көрінісі, ПМУ Хабаршысы. ВЕСТНИК ПГУ филологическая серия. №1 2015г. - С. 135-142. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ғ.Мүсірепов шығармашылығын оқытудағы дәстүр және инновациялар, Аударматану мен компаративистиканы оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері. Ғылыми-әдістемелік мақалалар жинағы. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 157 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин поэзиясындағы үндестік, Вестник/ Хабаршы №1 (57) - 2015. Орал-Уральск.- 191-201 бб. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті открыть
 • Кадыров Ж. Т., Влияние социально-политической ситуации начала ХХ века на творчество Магжана Жумабаева, "Путь науки" Международный научный журнал, №3(13), 2015, - С.86-88. The journal is founded in 2014 (March)ISSN 2311-2158 Global Impact Factor - 0,325 (Global Impact Factor, 2013, открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., С.Мұқанов шығармаларындағы мақал-мәтелдердің қолданысы, Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова - Павлодар, 2014. №4, С. 18-22 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Очерк на страницах периодической печати, "Наука и мир" Международный научный журнал, №2(18), 2015, Том 2. - С.75-77. Global Impact Factor - 0,325 (Global Impact Factor, 2013, The journal is founded in 2013 (September)ISSN 2308-4804 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Астана телеарнасының жаңа мазмұны мен пішіні, Қазақстан Республикасы Конституциясы "Қазақстан Республикасының Конституциясы - қазіргі заманғы құқықтық феномен" атты Жоғару оқу орындары аралық студенттер конференциясының материалдары. СҚМУ, 2015. - 35-38 ББ.
 • Кадыров Ж. Т., Агибаева С. С., Набиев Н. А., Образы-компоненты национальной картины мира в поэзии Ф.Онгарсыновой, Вестник ПГУ им. С.Торайгырова, серия филологическая, 2014. - №4, с. 18-22.
Курстардың презентациялары