Портфолио

Кадыров Жанбай Турарович

Кадыров Жанбай Турарович

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1992Кокшетауский педагогический интитут им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература
2001Алматинский государственный университет им.Абаяфилология ғылымдарының кандидаты - 10.01.02 - қазақ әдебиеті
2004Высшего аттестационного комитета МОН РК0005969- доцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыПреемственость акынской традиции Северо-Казахстанского региона (На материалах поэзии М.Тырбиулы, И.Алибайулы, М.Асайынов )Республикaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2016ҚР БЖҒМ үздік оқытушы
2016Құрмет гратомасы
Гранттары
2016Үздік оқытушы грантының жеңімпазы
Оқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Ежелгі дәуір әдебиетінен практикалық сабақтар (күндізгі және сырттай бөлім студенттеріне арналған). - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 117 c. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Есембеков Т. У., Көркем шығарманы талдау мен талқылау жолдары. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 147 c. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж. Аймауытов мұрасы ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 115 c.
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары арқылы меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 97 c.
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ақпараттық оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 63 c.
 • Кадыров Ж. Т., Хрестоматия. Көкшетау-Қызылжар өңірінің әнші-ақындары. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 210 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Саурбаева А. Ж., Шоқан Уәлиханов – эпостанушы»., Шетелдік Халықаралық конференция. PROGRAMof the international scientific-practical conference"INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME"March 23-25, 2016(Sharm el-Sheikh, Arab Republic of Egypt)Sharm el-Зарубежной международной научно-практической конференции в Арабской Республике Египет (Шарм-аш-Шейх) 23-25.03. 2016 ж.
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев поэзиясының көркемдік әлемі, Вестник ЗКГУ №2 (62) - 2016г. Орал-Уральск. - С. 239-246 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы ұлттық дүниетаным концептілік жүйесі, Вестник ЗКГУ №2 (62) - 2016г. Орал-Уральск. - С.267-274 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем өнерді танудағы эстетикалық категориялар, Вестник ПГУ им. с. Торайгырова №2 2016г. Павлодар. - С. 113-128 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Қирабаев - сыншы ғалым, Вестник ПГУ им. С. Торайгырова №3 (2016). - С. 106-114 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Серік Асылбекұлы шығармаларының жазылу тарихы, Зарубежной международной научно-практикческой конференции "Перспективы развития современной науки" в Израиле (Иерусалим) 4-6 мая 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл мәдениеті, Зарубежной международной научно-практикческой конференции "Перспективы развития современной науки" в Израиле (Иерусалим) 4-6 мая 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазіргі қазақ прозасындағы психологиялық тартыстың көркемдік сипаты, ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орайластырылған "Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік симпозиум. - Алматы, 2016. 11 мамыр. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдебиеттегі тарихилық пен тарихи үдеріс сабақтастығы, ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орайластырылған "Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік симпозиум. - Алматы, 2016. 11 мамыр. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Жүсіпбек Аймауытұлының "Ақбілек" романындағы кейіпкерлер психологизмнің берілу сипаты, Ғалым, ақын, публицист, жазушы, ф.ғ.д., профессор Теңізбай Рақымжановтың туғанына 70 жыл толу мерейтойына арналған "Ғылым. Ғалым. Ғибрат" атты Республикалық конференция материалдары. - Алматы, 2016. 22 сәуір 2016 жыл. ISBN 978-601-298-495-8 открыть
 • Кадыров Ж. Т., ХХ ғасыр басындағы қазақ ұлттық драматургиясының тақырыптық ерекшелігі, ХІІ Международная научная конференция "актуальные научные исследования в современном мире". 26-27 апреля 2016г. Сборник научных трудов. Выпуск №12. Часть 2. Переяслав-Хмельницкий.141-148 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Баспасөз беттеріндегі қысқарған сөздің қолданыс ерекшелігі, ХІІ Международная научная конференция "актуальные научные исследования в современном мире". 26-27 апреля 2016г. Сборник научных трудов. Выпуск №12. Часть 2. Переяслав-Хмельницкий.198-202 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр-Жүсіп нұсқасындағы "Көрұғлы" жырының ұлттық сипаты, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., М.Әлімбаев - әдебиет зерттеушісі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Низами және сөз өнері, көркем шығармашылық хақында, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., С.Торайғыров поэмаларындағы өлең өлшемдеріндегі Абай дәстүрі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сәбит драматургиясының тақырыптық ерекшелігі мен кейіпкерлер бейнесінің сомдалуы, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қадыр Мырза-Әли прозалық туындыларының әдеби құндылығы, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., А.Шамкенов поэмалары мен әңгімелерінің көркемдік ерекшеліктері, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж.Аймауытовтың қазақ әдебиеті мен ғылымына қосқан үлесі, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции: "Молодежь и наука-2016". СКГУ им. М. Козыбаева 12.04.16 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Архетипы национальной культуры в прозе С. Муратбекова, "Путь науки" Международный научный журнал, №3 (25), Волгоград, 2016г. - С. 72-73 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Тұрсынбек Кәкішев және сәбиттану мәселелері, Вестник ПГУ им. С.Торайғырова серия "Филологическая" №1, 2016. - 132-141 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Шоқан Уәлиханов - халық ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №1, 2016. - 207-213 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы сөз-символдар қолданысы, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №1, 2016. - 260-267 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем туындылардағы эпитеттің стильдік қызметі, "Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында" атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2016. - 289-294 бб. ISBN 978-601-224-422-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Саурбаева А. Ж., Шоқан Уәлиханов - эпостанушы, PROGRAMof the international scientific-practical conference"INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITYTO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME"March 23-25, 2016(Sharm el-Sheikh, Arab Republic of Egypt)Sharm el-Зарубежной международной научно-практической конференции в Арабской Республике Египет (Шарм-аш-Шейх) 23-25 марта 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Д.Исабеков повестерінің көркемдік және танымдық сипаты, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Сәтбаев оқулары-2016". - Павлодар, 2016. 10.03.16. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем прозадағы тартыс пен сюжет мәселесі, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Сәтбаев оқулары-2016". - Павлодар, 2016. 10.03.16. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ғ. Мүсірепов романдарындағы ұлт тарихының көрінісі, Международной студенческой научно-практической конференции "Актуальные тенденции развития современного общества: взгляд молодежи" по секции Проблемы современной филологиии: исследования и прогнозы. РК г.Семей, 2016г. - 201 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ әдебиетіндегі Жамбыл жырлаған жаңашылдық, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология және әлем тілдері факультеті, қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы 2016 жылдың 25 ақпанында өткізетін Жамбыл Жабаевтың 170-жылдығына арналған «Жамбыл ақындық мұрасы және жамбылтанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - Алматы, 2016. открыть
 • Кадыров Ж. Т., С. Талжановтың шығармашылық белестері, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №1, 2016. - 200-204 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Мифопоэтическая образность в казахской поэзии, "Путь науки" Международный научный журнал, №2 (24), 2016. - С. 83-86. Россия, Волгоград, 2016г. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Дулат Исабеков шығармаларындағы ұлттық таным, Вестник АГУ им. Абая серия "Филологическая" №1, 2016. - 115-121 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Образ эпический и драматический: к проблеме трансформации жанра, Вестник АГУ им. Абая серия "Филологическая" №4, 2015. - 129-135 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі ана мен бала бейнесі, "Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері" Еуразия гуманитарлық институтының 20 жылдығына арналған республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. - Астана, 2015. 4 желтоқсан. 250-253 бб. ISBN 978-601-7515-35-5 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сафуан Шаймерденов шығармаларында қолданылған соматикалық фразеологизмдер, Қазақ білім академиясының баяндамалары. №3-4, Астана, 2014. - 165-170 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Тіл біліміндегі лингвомәдениеттанудың жалпы проблемалары, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №4, 2015. - 92-96 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ұлттық-мәдени ерекшеліктердің бейвербалды амалдар арқылы шығарма тілінде берілуі, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова серия "Филологическая" №4, 2015. - 123-127 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдеби шығармашылық туралы ғылыми-теориялық көзқарастар, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филологическая" №4, 2015. - 227-234 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ш.Уәлиханов - эпос жанрын зерттеуші ғалым, "Ұлы Дала елінің жарқын жұлдызы" аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚО Саумалкөл, 2015. 30 қараша. 7-15бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем мәтінді зерттеуде психологиялық көзқарастар, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". 181-183 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Фольклорлық мұрадағы драмалық элементтер, Халықаралық ғылыми парактикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". 175-180 беттер. ІІ том. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ж.Аймауытов драмаларындағы тартыс пен мінез, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015" ІІ том. 184-188 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Өмір мектебінің өнегесі, Халықаралық ғылыми практикалық конференция "Қозыбаев оқулары-2015". ІІІ том. 64-66 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мәлік Ғабдулин - әдебиет сыншысы, М.Ғабдулиннің 100 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған "Мәлік Ғабдуллин феноменін зерттеу және зерделеу мәселелері" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Көкшетау, 2015. 25 қараша. - 116-212 бб. ISBN 978-601-261-289-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдеби мәтінді талдаудың психологиялық негіздері, М.Ғабдуллиннің 100 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Көкшетау, 2015. - 271-274 бб. ISBN 978-601-261-289-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Баяндау мәтіннің мазмұнды және формальдық жақтары, Вестник ПГУ С.Торайғырова серия "Филология", №3, 2015г. - 21-25 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем шығармада жұмсалатын тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова серия "Филология" №3 (60), 2015г. - 164-173 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., С.Шәймерденовтің "Өмір нұры" повесінде кейіпкерлер бейнесінің берілу жолдары, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2015. - 95-98 бб. ISBN 978-601-04-1537-9 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем мәтіндегі эпитеттің стильдік қызметі, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 66-70. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Қазақ әңгімелеріндегі символдық бейнелер, Вестник КГУ им. Ч.Валиханова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 209-2014. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі, Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова Серия филологическая №2, 2015г. - С. 195-202. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілік өнердің қоғамдық әлеуметтік, көркемдік эстетикалық функциясы мен орны, Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. - Астана, 1 маусым, 2015. - 192-200 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Кемел білімге - нұры "100 қадам", "Бес институционалдық реформа - елімізді жаңғырту бағдарламасы" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 8 маусым, 2015ж. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Кемел білімге - нық қадам, Материалы международной научно-теоретической конференции "Ассамблея народа Казахстана как институт укрепления и развития этноконфессинального согласия" 26 июня 2015г. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Художественный мир прозы О.Бокеева, Наука и мир - Волгоград, 2014, №12. – С. 46-49.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Сюжет романа Г.Мусрепова «Улпан её имя» в контексте традиций национальной литературы, Наука и мир -Волгоград, 2014, №12. – С. 49-52.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., Функции поэтического интекста в художественной прозе, Национальная ассоциация ученых (НАУ)/ Ежемесячный научный журнал - Екатеринбург, 2014. – С. 91-92.
 • Кадыров Ж. Т., Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі, ISBN 978-601-272-835-4 - Алматы: TST- Company, 2015. - 187 б.
 • Кадыров Ж. Т., "Астана" телеарнасының қалыптасуы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.17. - Павлодар, 2015. - 289-294 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Туған жер" концептісінің қолданылу сипаты, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 102-108 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., М. Жұмабаев поэзиясындағы махаббат лирикасы, Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "ХҮ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Т.18. - Павлодар, 2015. - 3-10 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Сәбит Мұқанов шығармаларының көркемдігі, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 75-80 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Әдебиет - кәсіп емес, өнер, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 48-50 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы антонимдердің берілуі, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 142-146 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., М.Жұмабаев поэзиясындағы окказионализмдер, С.Мұқановтың 115 жылдығына арналған "Сәбит Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2015. 17 сәуір. - 196-200 бб. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көкшетау-Қызылжар өңірінің сал-серілер поэзиясының дәстүрі, - Алматы, ТSТ-Company,2015г. - 187 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., "Астана" арнасындағы тележүргізушілердің шеберлігі мен тәжірибесі, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Шоқан оқулары-19". - Көкшетау, 2015. 17-18.04. - 77-84 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Образы-компоненты национальной картины мира в поэзии Ф.Онгарсыновой, Филологические теории и их применение в переводе и практике: сборник научных статей. Братислава, 2015. - С. 95-99 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Universal and Idioethnic Characteristics of Proverbs and Sayings withZoonyms in the English and Kazakh Languages, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Индекс импакт-фактор - 0,231Published by Canadian Center of Science and Education Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Semiology of Kazakh Ornaments, Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Индекс импакт-фактор - 0,231Published by Canadian Center of Science and Education Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education 2015 СКОПУС КАНАДА, 2015 -170-177 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Көркем шығармадағы прагматикалық эвфемизмдердің берілуі, ПМУ Хабаршысы. ВЕСТНИК ПГУ филологическая серия. №1 2015г. - С. 129-135. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Смагулова Н. К., Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі ұлттық таным көрінісі, ПМУ Хабаршысы. ВЕСТНИК ПГУ филологическая серия. №1 2015г. - С. 135-142. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ғ.Мүсірепов шығармашылығын оқытудағы дәстүр және инновациялар, Аударматану мен компаративистиканы оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері. Ғылыми-әдістемелік мақалалар жинағы. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 157 б. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин поэзиясындағы үндестік, Вестник/ Хабаршы №1 (57) - 2015. Орал-Уральск.- 191-201 бб. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті открыть
 • Кадыров Ж. Т., Влияние социально-политической ситуации начала ХХ века на творчество Магжана Жумабаева, "Путь науки" Международный научный журнал, №3(13), 2015, - С.86-88. The journal is founded in 2014 (March)ISSN 2311-2158 Global Impact Factor - 0,325 (Global Impact Factor, 2013, открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Агибаева С. С., С.Мұқанов шығармаларындағы мақал-мәтелдердің қолданысы, Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова - Павлодар, 2014. №4, С. 18-22 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Очерк на страницах периодической печати, "Наука и мир" Международный научный журнал, №2(18), 2015, Том 2. - С.75-77. Global Impact Factor - 0,325 (Global Impact Factor, 2013, The journal is founded in 2013 (September)ISSN 2308-4804 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Астана телеарнасының жаңа мазмұны мен пішіні, Қазақстан Республикасы Конституциясы "Қазақстан Республикасының Конституциясы - қазіргі заманғы құқықтық феномен" атты Жоғару оқу орындары аралық студенттер конференциясының материалдары. СҚМУ, 2015. - 35-38 ББ.
 • Кадыров Ж. Т., Агибаева С. С., Набиев Н. А., Образы-компоненты национальной картины мира в поэзии Ф.Онгарсыновой, Вестник ПГУ им. С.Торайгырова, серия филологическая, 2014. - №4, с. 18-22.
Курстардың презентациялары