Портфолио

Таласпаева Жанар Серкешовна

Таласпаева Жанар Серкешовна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1992Семипалатинский педагогический институт им. Н.К.КрупскойКазахский язык и литература
1999Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби, аспирантурак.ф.н.
2002Высшего аттестационного комитета МОН РКдоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыкогнитивная лингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, стилистика казахского языкаРеспубликaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2002Почетная грамота вице-министра МОН РК
2005Обладатель премии ІІ степени акима СКО в сфере образования за особые достижения в педагогической и общественной деятельности
2007Почетная грамота министра МОН РК
2011 Благодарственное письмо Президента РК
2011большая золотая медаль СКГУ им. М.Козыбаева
2012благодарственное письмо министра МОН РК
2013Член Политсовета партии "Нұр Отан" РК
2015Благодарственное письмо Президента РК
2017Депутат городского маслихата г.Петропавловска
Гранттары
2016обладатель звания Лучший преподаватель вуза - 2016
Монография (соңғы 3 жыл)
 • Акмагамбетова Б. Е., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ӨРІС, Монография. –Петропавл:М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2019 -120 бет.
 • Таласпаева Ж. С., Қожаберген жырау шығармаларының тілдік ерекшелігі мен концептуалдық өрісі., Петропавл: Полиграфия СК, 2017. – 140 б.
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалық сипаты., Астана: «ARDAprint», 2017 – 126 б.
 • Таласпаева Ж. С., Поэзия тіліндегі «Туған жер» концептісінің көрінісі, Астана: «ARDAprint», 2017. – 160 б.
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Мағжанның - қазақ поэзиясының шолпан жұлдызы, Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толуына орай "Мағжан Жұмабаев мұрасы" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
 • Таласпаева Ж. С., Мағжанның Сарарқасы, М.Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толуына орай «Мағжан Жұмабаев мұрасы және әлемдік руханият» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. СҚМУ 2018 ж, маусым
 • Таласпаева Ж. С., Жергілікті басылымдардағы синтаксистік қайталамалардың прагматикалық қызметі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2018 жылs 15 мамыр ҚР ҰҒА академигі Зәки Ахметовтің 90 жылдығына арналған «Қазақ әдебиеті мен әдебиеттануының рухани жаңғырудағы орны мен ролі» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары
 • Таласпаева Ж. С., Латын әліпбиіне оралу – ұлт зиялыларының тілтанымдық мұрасын зерттеудің көзі, Шоқан оқулары – 22. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 27 сәуір, 2018ж. 159-164 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы «Қайғы» концептісі, Шоқан оқулары – 22. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 27 сәуір, 2018ж. 164-170 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Ғ. Мүсірепов шығармаларында тұрақты тіркестердің көрініс табуы, Филология сериясы. Еуразия гуманитарлық институтының ғылыми журналы. Қазақ білім беру Академиясының баяндамалары. ISSN 2305-7831 №1. Астана, 2018 ж. 316-322 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Тіл әлеміндегі туған жер көрінісі, «Рухани жаңғыру және тіл білімі мәселелері» ҚР ҰҒА академигі М.Серғалиевтің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-пратикалық конференция материалдары. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, 16.03.2018. 262-267 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Қазақ руханиатының діңгегі – наурыз мейрамы, «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері» халықаралық форумының аясындағы «Наурыз – адамазаттың материалдық емес мәдени мұрасы ретінде» халықаралық ғылыми-пратикалық конференция материалдары. Атырау, 2018 14-15 наурыз. 31-35 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Латын әліпбиі – ұлттық кодымыздың тетігі., «Латын әліпбиіне көшу мәселелері мен келешегі» тақырыбында республикалық ғылыми–тәжірибелік «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты. 12.12.2017 ж.
 • Таласпаева Ж. С., Ширек ғасырлық әдеби тәжірибе: Ұлттық көрініс және әдебиеттің дамуы., «Рухани жаңғыру – ел тірегінің негізі» Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына қазақстандық және шет мемлкеттер ғалымдары мен зиялыларының ұлттық құндылықтар мен ұлттық бірегейлік туралы жазылған мақалалар жинағы. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 222-231 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалық сипаты., Астана қаласы: М. Қозыьаев атындағы СҚМУ,2017.-128 б.
 • Таласпаева Ж. С., Мағжан поэзиясының этномәдени сипаты, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Филология ғылымдарының докторы, профессор Бағдан Қатайқызы Момынованың 60 жылдық мерейтойына арналған «Қазіргі қазақ тіл білімінің инновациялық әлеуеті» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 26-27 қазан, 2017 ж. 327-333 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Ұлтаралық байланыстың тілдік көрінісі., Филология сериясы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы. №3. 1 бөлім. Астана, 2017ж. 218-222 бб.
 • Таласпаева Ж. С., Role of the project methodology in the process of foreign languages teaching, Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, Supplementno. 1, 2018 ISSN 2457-9807ISSN-L 2457-9807, p. 269-274.Review edited by ASTRAScopus, ErihPlus, Ulrich’sPeriodicals Directory,IndexCopernicus International,Ebsco, RePEc, CEEOL, GoogleAcademic, ORCID, UniversalImpact Factor.
 • Таласпаева Ж. С., Түр-түстердің қазақ, орыс, ағылшын халықтарының фразеологиялық тіркестерінде қолданылуы., Филология сериясы. Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршы ғылыми журналы. №3. 1 бөлім. Астана, 2017ж. 208-214 бб.
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Мәдениеттер тоғысында қалыптасқан түр-түс атаулары, ВЕСТНИК ПГУ Филологическая серия, №2 (2017). - 361-367 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Какимова М. Е., Таласпаева Ж. С., Когнитивный подход в изучении имён собственных на материале художественных произведений, 12-ый выпуск сборника научных статей из научной серии «Концептуальный и лингвальный миры», Бишкек – Санкт-Петербург, 17-18 апреля 2017 г., ISBN 978-9967-9036-4-7, стр. 328-335 открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Мәтін лингвистикасы открыть
 • Ахметова Т. А., Исмагамбетова Л. Ш., Таласпаева Ж. С., Штро О. Г., Боговик А. С., Полиязычный глоссарий для пользователей ИКТ открыть
Курстардың презентациялары