Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 26-50 of 1728 result(s).
Sort by:
Қазақстанның жас ғалымдар-педагогтарының II-ші Республикалық жиыны
 М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті  2019 жылдың 24-25 сәуірінде Қазақстанның жас  ғалымдар-педагогтарының II-ші Республикалық жиынын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 24-25 апреля 2019 года II-й Республиканский слет молодых ученых-педагогов Казахстана. Информационное письмо.
24.04.2019
"Ертіс бассейні: қазіргі жағдайы және даму мәселелері" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 2019 жылдың 25 сәуірінде "Ертіс бассейні: қазіргі жағдайы және даму мәселелері" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Павлодарский государственный педагогический университет проводит 25 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию " Иртышский бассейн: совр...
24.04.2019
"Инновациялық технологиялар және озық шешімдер"атты студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми баяндамаларының VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы
Халықаралық инновациялық технологиялар университеті 2019 жылы 23-24 мамырда Бішкек қаласында "Инновациялық технологиялар және озық шешімдер"атты студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми баяндамаларының VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді. Международный университет инновационных технологий проводит 23-24 мая 2019 года в г.Бишкек...
24.04.2019
"VI Халықаралық түрік дүниесін зияландырғандар: Мұстафа Шоқай-Нәжіп Фазыл Қысакүрек" атты VI Халықаралық түркі дүниесін зияландырғандар симпозиумы
Қазақстан Республикасы Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 2019 жылдың 20-22 маусымында  "VI Халықаралық түрік дүниесін зияландырғандар: Мұстафа Шоқай-Нәжіп Фазыл Қысакүрек" атты VI Халықаралық түркі дүниесін зияландырғандар симпозиумын өткізеді. Университет иностранных языкоы и деловой карьеры РК проводит 20-22 июня 2019 года  VI Междун...
24.04.2019
"Рухани жаңғыру и современное интеллектуальное будущее деревни" республиканская научно-практическая конференция
Центр гуманитарных исследований "Рухани жаңғыру" Института социально-гуманитарного образования и воспитания им. О.Сулейменова КазНАУ проводит 28 мая 2019 года Республиканская научно-практическая конференция "Рухани жаңғыру и современное интеллектуальное будущее деревни" ҚанҰАУ О.Сулейменов атындағы әлеуметтік-гуманитарлық білімі мен тәрбиесі инсти...
24.04.2019
"Интеллектуалды қуатты елге жол - креативті жастар" атты Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының тәлімгерлердің II-ші форумы
М.Әуезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22 мамырында "Интеллектуалды қуатты елге жол - креативті жастар" атты Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының тәлімгерлердің II-ші форумын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова  проводит 22 мая 2019 года II-q Республиканский форум к...
22.04.2019
"Ғылым болашағы -2019" атты ҚБМУ 55-жылдығына арналған 7-ші Халықаралық ғылыми конференция
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 25-26 сәуірінде  "Ғылым болашағы -2019" атты ҚБМУ 55-жылдығына арналған 7-ші Халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Юго-западный государственный университет проводит 25-26 апреля 2019 года 7-я Международная молодежная научная конференция, посвященная 55-летию ЮЗГИ "Будущее науки -2019". Ин...
22.04.2019
" Жансүгіров тағылымы" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 2019 жылдың 24 сәуірінде  "Жансүгіров тағылымы" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.  Жетысуский государственный университет им.И. Жансугурова проводит 24 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию "Жансүгіров тағылымы". Информационное письмо.
22.04.2019
"Болашақтың ғалымдары" атты оқушылар, студенттер және жас ғалымдардың II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
"Be Clever" Халықаралық даму орталығы 2019 жылдың 26-27 сәуірінде "Болашақтың ғалымдары" атты оқушылар, студенттер және жас ғалымдардың II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Международный центр развития "Be Clever" проводит 26-27 апреля 2019 года II Международную научно-практическую конференцию для школьников, студентов и юных...
22.04.2019
" Жастар- Ұлы дала болашағының кепілі" атты студенттердің халықаралық ғылыми-теориялық конференция
Академик Ә. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінде 2019 жылдың 24 сәуірінде "Жастар- Ұлы дала болашағының кепілі" атты студенттердің халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтеді. Университет Дружбы народов им. академика А.Куатбекова проводит 24 апреля 2019 года международную студенческую научно-теоретическую конференцию на тему: " М...
22.04.2019
" Health.Science. Technoiogy" атты халықаралық студенттік ғылыми конференция
"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ және Қазақстандық медицина жастар ұйымы 2019 жылдың 25-27 сәуірі аралығында  Қарағанды қаласында "Health. Science. Technology" атты  халықаралық студенттік ғылыми конференция өтеді.  НАО "Медицинский университет Караганды" и Казахстанская организация медицинской молодежи проводит с 25 по 27 апреля 2019 года в...
22.04.2019
«Дамыған білім –мықты мемлекет» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция
"Білім-Образование-Education" РҒПО 2019 жылдың 13 сәуірінде «Дамыған білім – мықты мемлекет» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясын өткізеді.  РНПЦ "Білім-Образование-Education" проводит 13 апреля 2019 года Международную научно-практическую интернет-конференцию «Развитое образование – сильное государство». Информационное пись...
29.03.2019
"Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы" атты 72 Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2019 жылдың 9-10 сәуірінде "Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы" атты 72 Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Казахский государственный женский педагогический университет проводит 9-10 апреля 2019 года 72 Республиканскую научно-практическую конференцию "Молодежь и наука: н...
27.03.2019
"Қазақстанның әлеуметтік-саяси жаңғыруының бағдарлары" атты Халықаралық ғылыми конференциясы
    Еуразиялық интеграция институты 2019 жылдың 23 мамырында "Қазақстанның әлеуметтік-саяси жаңғыруының бағдарлары" атты Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.    Институт Евразийской интеграции проводит 23 мая 2019 года Международную научною конференцию "Ориентиры социально-политической модернизации Казахстана". Информационное письмо.
27.03.2019
"Әуезов оқулары-17: әлемдік кеңістіктегі ғылым мен руханилықтың жаңа импульстері" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
   М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде "Әуезов оқулары-17: әлемдік кеңістіктегі ғылым мен руханилықтың жаңа импульстері" атты Халықаралық ғылыми  тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 11-12 апреля 2019 года Международную на...
27.03.2019
Жастар жылына арналған "XXI ғасыр жастары - қазіргі әлемдегі Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы" атты XLIX Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция
   Қарағанды мемлекеттік индустриальды университет 2019 жылдың 12-13 сәуірінде жастар жылына арналған "XXI ғасыр жастары - қазіргі әлемдегі Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы" атты XLIX Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Карагандинский государственный индустриальный университет проводит 12-13 апреля 20...
27.03.2019
"Идеядан - нақтылыққа: Нұрсұлтан Назарбаевтың 25 жылдығына арналған Еуразиялық бастамалары" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті кітапханасы 2019 жылдың 11 сәуірінде  "Идеядан - нақтылыққа: Нұрсұлтан Назарбаевтың 25 жылдығына арналған Еуразиялық бастамалары" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Библиотека Первого Президента Республики Казахстан проводит 11 апреля 2019 года Международную научно-практическую...
27.03.2019
«Туған жер - 2019» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция
      М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих, экономика және құқық факультеті 2019 жылғы 25 сәуірде М. Қозыбаев атындағы СҚМУ «Туған жер - 2019» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.   Факультет истории, экономики и права Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева  25 а...
27.03.2019
«Jastar jylyna» арналған «Жастар және ғылым – 2019» атты VI Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференция
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дің Ғылым департаменті 2019 жылдың 12 сәуірінде «Jastar jylyna» арналған «Жастар және ғылым – 2019» атты VI Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Департамент науки  СКГУ им.М.Козыбаева проводит 12 апреля 2019 года VI Международную студенческую научно-практическую конференцию «Молодежь и наука-2...
27.03.2019
"QAZAQTANY" Республикалық ғылыми журналында басылымдар
"QAZAQTANY" Республикалық ғылыми журналында мақалалар бастырылады. Размещаются статьи в Республиканский научный журнал "QAZAQTANY".  Информационное письмо.  
27.03.2019
"Төртінші өнеркәсіптік төңкеріс жағдайындағы кәсіпкерліктің институционалды-экономикалық парадигмалары: Қазақстан үшін жаңа мүмкіндіктер" атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 2019 жылдың 5 сәуірінде "Төртінші өнеркәсіптік төңкеріс жағдайындағы кәсіпкерліктің институционалды-экономикалық парадигмалары: Қазақстан үшін жаңа мүмкіндіктер" атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букет...
19.03.2019
"Қазіргі қоғамның жаңа бағдарлары: жастар және ғылым" атты студенттер мен жас ғалымдардың Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылыдң 12 сәуірінде "Қазіргі қоғамның жаңа бағдарлары: жастар және ғылым" атты студенттер мен жас ғалымдардың Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова 12 апреля 2019 года проводит Республиканскую...
19.03.2019
"Шоқан оқулары-23" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде "Шоқан оқулары-23" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова проводит 26 апреля 2019 года традиционную международную научно-практическую конференцию "Шоқан оқулары-23". Информационное...
19.03.2019
"Ғылым жаңа үндеу жолында" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
"Мирас" университеті 2019 жылдың 23 сәуірінде "Ғылым жаңа  үндеу жолында"  атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Университет "Мирас" 23 апреля 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Наука на пороге новых вызовов". Информационное письмо.
19.03.2019
"Фараби Әлемі -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясы
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия және химиялық технологиялар факультеті 2019 жылдың 8-9 сәуірінде "Фараби Әлемі -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың  халықаралық конференциясын өткізеді. Факультет химии и химической технологии Казахского национального университета им. аль-Фараби проводит 8-9 апреля 2019 года международну...
19.03.2019