Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 51-75 of 1730 result(s).
Sort by:
"Ғылым жаңа үндеу жолында" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
"Мирас" университеті 2019 жылдың 23 сәуірінде "Ғылым жаңа  үндеу жолында"  атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Университет "Мирас" 23 апреля 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Наука на пороге новых вызовов". Информационное письмо.
19.03.2019
"Фараби Әлемі -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясы
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия және химиялық технологиялар факультеті 2019 жылдың 8-9 сәуірінде "Фараби Әлемі -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың  халықаралық конференциясын өткізеді. Факультет химии и химической технологии Казахского национального университета им. аль-Фараби проводит 8-9 апреля 2019 года международну...
19.03.2019
"Қоғам: ғылыми-білім беру әлеуетін дамыту (идеялар,ресурстар, шешім)" атты VI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
Педагогика және психологияның ғылыми зерттеу институты (Ресей, Чебоксар қ.) 2019 жылдың 15 наурызында  "Қоғам: ғылыми-білім беру әлеуетін дамыту (идеялар,ресурстар, шешім)" атты VI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. Научно-исследовательский институт педагогики и психологии проводит 15 марта 2019 года VI Международную научную конф...
19.03.2019
IV Форум гуманитарных наук "Великая степь" на тему: "Тюркская цивилизация: от истоков к современности"
   Халықаралық Түркі академиясы 2019 жылы 24 маусымда "Түркі өркениеті: бастаудан қазіргі заманға дейін" атты "Ұлы дала" гуманитарлық ғылымдарының IV форумын өткізеді.    Международная тюркская академия проводит 24 июня 2019 года IV Форум гуманитарных наук "Великая степь" на тему: "Тюркская цивилизация: от истоков к современности". Информационное...
19.03.2019
"Ұлағатты Ұлы Дала: рухани жаңғыру, білім және инновация" атты жыл сайынғы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде "Ұлағатты Ұлы Дала: рухани жаңғыру, білім және инновация" атты жыл сайынғы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. 26 апреля 2019 года Костанайский университет им.А. Байтурсынова проводит Ежегодную Международную научно-практическую конференцию "Байтурсын...
19.03.2019
"Өндірістегі цифрлік технологиялар" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Yessenov University 2019 жылдың 28 наурызында "Өндірістегі цифрлік технологиялар" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    Yessenov University 28 марта 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию "Цифровые технологии в промышленности". Информационное письмо.
11.03.2019
"Health. Science. Technology" атты Халықаралық студенттік ғылыми конференция
Қарағанды медицина университеті мен студенттік ғылыми ұйымның қолдауымен Медицина жастарының қазақстандық ұйымы 2019 жылдың 25-27 сәуірінде "Health. Science. Technology" атты Халықаралық студенттік ғылыми конференциясын өткізеді. Казахстанская организация медицинской молодежи при поддержке Медицинского университета Караганды и Студенческой научной...
11.03.2019
"Креативті жастар - интеллектуалды державаға жол" атты ҚР жоғары оқу орындары кураторларының II Республикалық форумы
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22 мамырында  "Креативті жастар - интеллектуалды державаға жол" атты ҚР жоғары оқу орындары кураторларының II Республикалық форумын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 22 мая 2019 года II Республиканский форум кураторов высших учебн...
11.03.2019
"Қазіргі жастар: инновация құруда - болашаққа ұмтыламыз" атты студенттердің халықаралық слеті
Қарағанды экономикалық қазақ тұтынушы одағының  университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде "Қазіргі жастар: инновация құруда-болашаққа ұмтыламыз" атты студенттердің халықаралық слетін өткізеді. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  проводит 11-12 апреля 2019 года Международный слет студентов "Современная молодежь: созидая инноваци...
11.03.2019
Александр Затаевичтың 150-жылдығына арналған "Сазды әуен этнографиясындағы жеке тұлға, дәстүр,мәдениет" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 2019 жылдың 6-7 маусымында Александр Затаевичтың 150-жылдығына арналған "Сазды әуен этнографиясындағы жеке тұлға, дәстүр,мәдениет" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы проводит 6-7 июня 2019 года Международную научно-практ...
06.03.2019
"Үздіксіз білімнің өзекті мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 2019 жылдың 29 наурызында "Үздіксіз білімнің өзекті мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Павлодарский государственный педагогический университет  проводит 29 марта 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы непрерывного образования...
06.03.2019
"Ресей және Еуропа: мәдениет және экономика байланысы" атты XXIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
"URAL Intellect s.r.o." чеш ғылыми зерттеу қоғамы (Чеш республикасы, Прага қ.) "Ресей және Еуропа: мәдениет және экономика байланысы" атты XXIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Чешское научно-исследовательское общество "URAL Intellect s.r.o."  проводит 1 марта 2019 года XXIII Международную научно-практическую конференцию "Р...
06.03.2019
"Ұлы даланың жаңа тынысы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 2019 жылдың 15 наурызында "Ұлы даланың жаңа тынысы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет проводит 15 марта 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Новый пульс Великой степи". Информационн...
06.03.2019
"Студент: ғылым, кәсіп, өмір" атты Халықаралық қатысуымен VI Бүкілресейлік студенттік ғылыми конференция
Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті 2019 жылдың 22-26 сәуір аралығында "Студент: ғылым, кәсіп, өмір" атты Халықаралық қатысуымен VI Бүкілресейлік студенттік ғылыми конференция өткізеді. Омский государственный университет путей сообщения проводит 22-26 апреля 2019 года VI Всероссийскую студенческую научную конференцию с Международным учас...
06.03.2019
"XXI ғасыр: ғылым мен инновациялар" атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 2019 жылдың 4-5 сәуірінде "XXI ғасыр: ғылым мен инновациялар" атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова 4-5 апреля 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию моло...
06.03.2019
"Білім саласындағы инновациялар:бағдарлар мен үдерістер" атты XI жыл сайынғы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция
С.Аманжол атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде "Білім саласындағы инновациялар:бағдарлар мен үдерістер" атты XI жыл сайынғы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясын өткізеді. Восточно-Казахстанский государственный университет им.С.Аманжолова проводит 26 апреля 2019 года XI Ежегодную международную научно-м...
06.03.2019
Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экономики и общества: вклад молодых исследователей"
"Тұран" университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде жас ғалымдардың "Жас ТҰРАН-2019" "Қоғам мен экономиканы цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Университет "Туран" проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экон...
06.03.2019
"Ломоносов-2019" атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың XV Халықаралық ғылыми конференциясы
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақ филиалы 2019 жылдың 16-17 сәуірінде "Ломоносов-2019" атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың XV Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді. Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова проводит 16-17 апреля 2019 года XV Международную ...
06.03.2019
"Ғылым және білім -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми конференциясы
  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті 2019 жылдың 12 сәуірінде "Ғылым және білім -2019" атты студенттер мен жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.    Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева проводит 12 апреля 2019 года XIV Международную научную конференцию студентов и молодых ученых "Наука и о...
04.03.2019
"Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019"жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясы
   «Тұран» университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде "Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019" жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Университет «Туран» проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых «ЖАС Тұран–2019» на тему «...
04.03.2019
а.ш.ғ.д., профессор Қазыбай Қарайұлы Бозымовтың 70-жылдығына арналған " Мал шаруашылығы саласындағы заманауи ғылыми тәжірибелік шешімдер" атты Халықаралық конференция
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-техникалық университеті 2019 жылдың 28-29 наурызында  а.ш.ғ.д., профессор Қазыбай Қарайұлы Бозымовтың 70-жылдығына арналған "Мал шаруашылығы саласындағы заманауи ғылыми тәжірибелік шешімдер" атты Халықаралық конференциясын өткізеді. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана...
04.03.2019
"Ш.Есенов атындағы КМТИУ жаршысы" журналының шығуы
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік инжиниринг және технологиялар университеті "Ш.Есенов атындағы КМТИУ жаршысы" журналына мақалалар қабылдайды. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова принимает статьи в журнал "Вестник КГУТИ им.Ш.Есенова". Информационное письмо.
27.02.2019
"KazakhstanInnovations" ғылыми журналын шығару
№ 2 (18) (2019ж.) "KazakhstanInnovations" ғылыми журналы бастыруға мақалалар қабылдайды. На выпуск № 2 (18) (2019г.) "KazakhstanInnovations" научного журнала принимает статьи. Информационное письмо.
27.02.2019
"Жастар мен қазіргі заманның жаһанды мәселелері" атты студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы
   "Болашақ" академиясы 2019 жылдың 26 сәуірінде "Жастар мен қазіргі заманның жаһанды мәселелері" атты студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.      Академия "Болашак" проводит 26 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию студентов, магистрантов, док...
27.02.2019
"Еуразиялық тарихтағы Ұлы Даланың әйелдерінің рөлі" атты халықаралық ғылыми конференция
    Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 2019 жылдың 5 сәуірде "Еуразиялық тарихтағы Ұлы Дала әйелдерінің рөлі" атты халықаралық ғылыми конференция өткізеді.     Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова проводит 5 апреля 2019 года Международную научную конференцию "Роль женщин Великой степи в Евразийской истории...
27.02.2019