Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 76-100 of 1725 result(s).
Sort by:
"Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "XX ғасырдағы отбасы және жастар проблемасы"
    Шет тілдер және іскерлік университеті Тарих және дінтану факультеті 2019 жылдың 05-06 наурызында "Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "XXI отбасы және жастар проблемасы" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді.      Факультет истории и религиоведения университета иностранных языков и деловой карьеры проводит 05-06 марта 2019...
20.02.2019
"Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдар Халықаралық ғылыми конференциясы
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және политология факультеті 2019 жылдың 08-11 сәуірінде "Фараби әлемі" атты студенттер мен жас ғалымдар Халықаралық  ғылыми конференциясын өткізеді. Факультет философии и политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби проводит 08-11 апреля 2019 года Международную конферен...
19.02.2019
"Design Thinking fest 2019" атты I Халықаралық фестиваль
 Қазақ Бас Сәулет-Құрылыс Академиясы 2019 жылдың 25 ақпанында "Design Thinking fest 2019" "Design Thinking fest 2019" атты I  Халықаралық фестиваль өткізеді. Казахская головная архитектурно-строительная академия проводит 25 февраля 2019 года I Международный фестиваль "Design Thinking fest 2019". Информационное письмо.
19.02.2019
"Global science and Innovations 2019: central Asia" атты V Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
   "Бөбек"  Жалпыұлттық қозғалысы" ассоциация түріндегі заңды тұлғалар бірлестігі 2019 жылдың 18 наурызында "Global science and Innovations 2019: central Asia" атты V Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Общенациональное движение "Бобек" проводит 18 марта 2019 года V Международ...
19.02.2019
"Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау: құзыреттілік, технология, инновация" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция
Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау мемлекеттік  университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде "Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау: құзыреттілік, технология, инновация" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция өткізеді. Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова 11-12 апреля 2019 г...
19.02.2019
"Қазақстан экономикасы: бүгіннен келешекке" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
   ҚР БҒМ ғылыми комитетінің экономика Институты 2019 жылдың 07 шілдесінде  профессор Марат Балғожаұлы Кенжеғожинның  туғанына 80 жыл және еске алуына арналған "Қазақстан экономикасы: бүгіннен келешекке" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Институт экономики Комитета науки МОН РК проводит 07 июня 2019 года Международну...
19.02.2019
Республиканская студенческая научная конференция "Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии "Казахстан-2050"
     2019 жылдың 11-12 ақпанында Қарағанды  мемлекеттік техникалық университеті Қ.Сатпаевтың 120-жылдығы және ҚР Жастар жылына арналған "Қазақстан-2050" Стратегиясын іске асырудағы жас ғылымның үлесі" атты Республикалық студенттік ғылыми конференциясын өткізеді.    11-12 апреля 2019 года Карагандинский государственный технический  университет пров...
19.02.2019
"Ұлы Дала өркениетінің маңызы мен құндылықтары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
     М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 21 ақпанында "Ұлы Дала өркениетінің маңызы мен құндылықтары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.      Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 21 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Сущность ...
13.02.2019
"Төртінші өндірістік революция жағдайында энергетика және механика дамуының негізгі тенденциялары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 2019 жылдың 10-11 мамырында "Мұнай, газ және механика" факультетінің 50-жылдығына арналған " Төртінші өндірістік революция жағдайында энергетика және механика дамуының негізгі тенденциялары" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    Таразский государственный университет им.М...
13.02.2019
э.ғ.д., профессор Б.С.Серіковтің 80-жылдығына арналған "Жаһандандыру, бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
  "Сырдария" университеті 2019 жылдың 15 маусымында э.ғ.д., профессор Б.С.Серіковтің 80-жылдығына арналған "Жаһандандыру, бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Университет "Сырдария" 15 июня 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Г...
12.02.2019
"Шоқан оқулары-23" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Көкшетау қаласындағы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде "Шоқан оқулары-23" атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.     Кокшетауский государственный университет им№Ш№Уалиханова 26 апреля 2019 года проводит традиционную международную научно-практическую конференцию "Шоқан оқ...
12.02.2019
"Ы.Алтынсарин -2019" республикалық байқауы
   Қазақстан Педагогтар қауымдастығы  "Ы.Алтынсарин -2019" республикалық байқауын ұйымдастырады және 2019 жылдың 24 ақпанында өтініштерді қабылдайды.     Союз педагогов Казахстана организовывает республиканский конкурс "Ы.Алтынсарин -2019" и принимает заявки на участие 24 февраля 2019 года. Информационное письмо.
12.02.2019
"Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "Әлеуметтік ахуалды жақсарту" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 2019 жылдың 22-23 ақпанында "Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "Әлеуметтік ахуалды жақсарту" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    22-23 февраля 2019 года Университет иностранных языков и деловой карьеры проводит Международную научно-практическую конференцию "Улучшение соц...
12.02.2019
"Техника.Технологиялар.Білім.Қауіпсіздік 2019" атты Халықаралық ғылыми конференция
    Машина жасау ғылыми техникалық одағы және Васила Левский атындағы Ұлттық әскери университеті (Болгария, Велико Тырново қ.)  2019 жылдың 29 мамыр - 01 маусым аралығында "Техника.Технологиялар.Білім.Қауіпсіздік 2019" атты VII Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.     Научно-технический союз машиностроения и Национальный военный университет...
12.02.2019
"Жастар және ғылым" атты жастар жылына арналған XVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Алматы Экономика және Статистика академиясы  2019 жылдың 28 наурызында "Жастар және ғылым" атты жастар жылына арналған XVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.     Алматинская Академия экономики и статистики 28 марта 2019 года проводит XVIII Международную научно-практическую конференцию "Молодежь и наука", посвященная году мо...
12.02.2019
"Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылдау
   2019 жылдың 15 ақпанына дейін "Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылданады.    Международный научный журнал "Научные Вести" (г.Белгород) принимает статьи до 15 февраля 2019 года. Информационное письмо.
12.02.2019
"Шығыс-Батыс: еуропа және шығыс тілдерін оқытудың теориялық және қолданбалы аспектілері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
     ФМ ВҰ Сібір қатынас жолдары университеті  2019 жылдың 20 наурызында "Шығыс-Батыс: еуропа және шығыс тілдерін оқытудың теориялық және қолданбалы аспектілері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.     20 марта 2019 года ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей сообщения проводит II Международную научно-прак...
11.02.2019
"Health. Science. Technology" атты халықаралық студенттік ғылыми конференция
    "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ 2019 жылдың 25-27 сәуір аралығында "Health. Science. Technology" атты халықаралық студенттік ғылыми конференциясын өткізеді.     НАО "Карагандинский медицинский университет" с 25 по 27 апреля 2019 года проводит международную научно-практическую конференцию "Health. Science.Technology". Информационное пис...
11.02.2019
"Қоян шаруашылығы мен терісі бағалы аң шаруашылығын дамытудың теориясы мен тәжірибесі" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция және қояндар мен терісі бағалы аңдардың көрме-жәрмеңкесі
    2019 жылдың 19 сәуірінде ҰҒА биоресурстар Черкас тәжірибесі станциясы "Қоян шаруашылығы мен терісі бағалы аң шаруашылығын дамытудың теориясы мен тәжірибесі" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын және қояндар мен терісі бағалы аңдардың көрме-жәрмеңкесін өткізеді.    19 апреля 2019 года Черкасская опытная станция биоресурсов НААН пр...
11.02.2019
I Международный Форум молодых ученых Агропромышленного комплекса: "Вклад молодых ученых Казахстана в индустриально-инновационное развитие АПК"
   Қазақ ұлттық аграрлық университеті 2019 жылдың 11 ақпанында "АӨК индустриалды-инновациялық дамуына Қазақстанның жас ғалымдарының үлесі" атты І Халықаралық Агроөнеркәсіптік кешенінің жас ғалымдарының форумын өткізеді.    Казахский национальный аграрный университет проводит 11 февраля 2019 года I Международный Форум молодых ученых Агропромышленно...
07.02.2019
"Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Манастанушы халықаралық ассоциациясы (Қырғыз Республикасы, Бишкек қ.) 2019 жылдың 20-23 қыркүйегінде "Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Международная ассоциация манасологов (Кыргызская Республика, г.Бишкек) 20-23 сентября 201...
07.02.2019
"Жастар жылына" арналған "Білім беру, дене мәдениеті және спорттағы инновациялар" атты ғалымдар мен мұғалімдердің Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
     Қазақ спорт және туризм академиясы 2019 жылдың 12 сәуірінде "Жастар жылына" арналған "Білім беру, дене мәдениеті және спорттағы инновациялар" атты ғалымдар мен мұғалімдердің Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Казахская академия спорта и туризма 12 апреля 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конфере...
07.02.2019
"Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: жаңа мазмұн және тәжірибемен байланыс" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
   2019 жылдың 20-21 ақпанында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Орал қ. Педагогикалық шеберлік Орталығының филиалымен біріге отырып, "Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: Жаңа мазмұн және тәжірибемен байланыс" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.   20-21 февраля 2019 года Западно-Казахстанский ...
07.02.2019
9-я Международная молодежная научная конференция "Молодежь и XXI век - 2019"
     Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 21-22 ақпанында "Жастар және XXI ғасыр-2019" атты 9-шы Халықаралық жастардың ғылыми конференциясын өткізеді.         Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 21-22 февраля 2019 года 9-ю Международную молодежную научную конференцию "Молодежь и XXI ...
07.02.2019
"Жобалау және құрылыс" атты жас ғалымдардың, аспиранттардың, магистранттардың және бакалаврлардың 3-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 21 наурызында "Жобалау және құрылыс" атты  жас ғалымдардың, аспиранттардың, магистранттардың және бакалаврлардың 3-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.   Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 21 марта 2019 года 3-ю Междунаро...
06.02.2019