Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 126-150 of 1752 result(s).
Sort by:
"XXI ғасырдағы ғылым және білім" атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция
  "BILIM-ORKENIETY" ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы 2019 жылы 2-3 наурызда "XXI ғасырдағы ғылым мен білім"атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясын өткізеді.   Национальный инновационный научно-исследовательский центр "BILIM-ORKENIETY" проводит 2-3 марта 2019 года III Международную научно-практическую интернет-кон...
06.02.2019
"Жас ғалымдар,магистранттар мен студенттер еңбектерінің халықаралық жинағын" бастырып шығару
   Семей қ. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 2018 жылдан бастап "Жас ғалымдар,магистранттар мен студенттер еңбектерінің халықаралық жинағын"шығаруды бастады.    Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет г.Семей с 2018 года начал выпуск "Международного сборника трудов молодых ученых,магистрантов и студентов". Инфо...
06.02.2019
"Жастар және қазіргі заманғы әлемдік мәселелер" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
    "Болашақ" академиясы 2019 жылғы 26 сәуірде "Жастар және қазіргі заманғы әлемдік мәселелер" атты студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.     26 апреля 2019 года Академия "Болашак" с участием студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых проводит Респуб...
06.02.2019
"Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің хабаршысы" халықаралық журналында мақалаларды рәсімдеу
  ҚР Семей қ. "Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің хабаршысы" халықаралық журналы халықаралық ғылымды дамытуға мүдделі, қызықты жобаларды қолдайды және 2019ж.№1 жариялануға шақырады.    Международный журнал "Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета" г.Семей РК заинтересован в развитии международной на...
06.02.2019
" Қазақстанның әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәнмәтінінде әскери білім берудің дамуы" атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    2019 жылдың 15 наурызында Қазақстан Республикасы Ұлттық  ұланның Әскери институты "Қазақстанның әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәнмәтінінде әскери білім берудің дамуы" атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    15 марта 2019 года Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан проводит II Международную науч...
06.02.2019
"Ресей құқығының дамуы" атты студенттер мен жас ғалымдардың XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Уральский государственный юридический университет проводит 26 апреля 2019 года XVII Международную научную конференцию студентов и молодых ученых "Эволюция Российского права". Орал мемлекеттік заң университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде  "Ресей құқығының дамуы" атты студенттер мен жас ғалымдардың XVII Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді. Инфо...
04.02.2019
"Жастар саясаты: болашақ бүгіннен басталады" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата проводит 13 марта 2019 года Международную научную конференцию "Молодежная политика: будущее начинается сегодня".     Қорқыт Ата Қызылорда мемлекеттік университеті  2019 жылдың 13 наурызында "Жастар саясаты: болашақ бүгіннен басталады"атты халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Информ...
04.02.2019
"Білім берудің сандық трансформациясы" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
      Учреждение "Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь"приглашает опубликованию работ в электронном сборнике материалов II Международной научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования".     "Беларусь Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бас ақпараттық-талдау орталығы" м...
04.02.2019
"Инновациялар -ауыл шаруашылығына" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
     Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова 01 марта 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Инновации - в сельское хозяйство".         С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2019 жылдың 01 наурызында "Инновациялар-ауыл шаруашылығына"атты Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция өт...
04.02.2019
"Білім және тәрбие: теория мен практика" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік қашықтық конференция
    Международный интеллектуальный образовательный центр "Лидер.kz" проводит 20 февраля 2019 года II Международную научно-практическую дистанционную конференцию "Образование и воспитание:теория и практика".    "Лидер.kz" Халықаралық интеллектуалды білім орталығы 2019 жылдың 20 ақпанында "Білім және тәрбие: теория мен практика" атты II Халықаралық ...
01.02.2019
"Алтынсарин оқулары: Білім беру машықтануының сапасын жоғарлатудың өзекті мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
  Костанайский государственный педагогический университет имени Умирзака Султангазина проводит 01 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Алтынсаринские чтения: актуальные проблемы повышения качества образовательной практики", посвященная  80-летию Костанайского государственного педагогического университета имени У.Султанга...
01.02.2019
ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор М.А.Х.Асылбековтың 90-жылдығына арналған "Қазақстан тарихының дербес атаулары мәселелері: Мәлік-Айдар Хантемірұлы Асылбеков" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова проводит 16 мая 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Вопросы персоналистики казахстанской истории: Малик-Айдар Хантемирович Асылбеков", посвященная 90-летию академика НАН РК, д.и.н., профессора М.А.Х.Асылбекова.     Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 201...
01.02.2019
Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых " Наука.Образование.Молодежь"
  Алматинский технологический университет проводит 25-26 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых "Наука.Образование.Молодежь".     Алматы технологиялық университеті 2019 жылдың 25-26 сәуірінде "Ғылым.Білім.Жастар" атты жас ғалымдардың Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Информационное ...
31.01.2019
Международная научно-практическая конференция "II Юнусовские чтения: Модернизация ценностей Великой Степи как ключевой фактор развития науки и образования"
  Международный университет SILKWAY (Казахстан) проводит 19 марта 2019 года Международную научно-практическую конференцию "II Юнусовские чтения: Модернизация ценностей Великой Степи как ключевой фактор развития науки и образования".   SILKWAY халықаралық университеті (Қазақстан) 2019 жылдың 19 наурызында "ІІ Юнус оқулары: ғылым мен білім беруді да...
31.01.2019
Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы развития образования в условиях информационной и экономической интреграции"
   Научно-образовательный центр "Inn * Science Asia" проводит 28 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Актуальные вопросы развития образования в условиях информационной и экономической интреграции".     "Inn * Science Asia" ғылыми-білім беру орталығы 2019 жылдың 28 ақпанында "Ақпараттық және экономикалық интреграция жағд...
31.01.2019
"Ұлы дала өркениетінің мәні мен құндылықтары"атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
    Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 21 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Сущность и ценности цивилизации Великой степи".    М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті  2019 жылдың 21 ақпанында "Ұлы дала өркениетінің мәні мен құндылықтары"атты Халықаралық ғылыми...
31.01.2019
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылғы 15 қарашада «Қозыбаев оқулары – 2019: Рухани жаңғыру және қазіргі әлемдегі ғылыми білім беру кеңістігінің даму үрдісі» атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді.
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылғы 15 қарашада «Қозыбаев оқулары – 2019: Рухани жаңғыру және қазіргі әлемдегі ғылыми білім беру кеңістігінің даму үрдісі» атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Информационное письмо
10.09.2019
VІI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» совместно с Конгрессом ученых Казахстана приглашает преподавателей вузов, докторантов, магистрантов и студентов принять участие в VІI Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» в рамках издания Международного науч...
29.08.2019
"Жастар және уақыт сұранысы" атты XI жастар форумы
   "KAZENERGY"мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының Қауымдастығы" ЗТБ 2019 жылдың 23-24 қыркүйегінде "Жастар және уақыт сұранысы" атты XI жастар форумын өткізеді.     ОЮЛ "Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" 23-24 сентября 2019 года проводит XI Молодежный форум "Молодежь и вызовы времени". Информаци...
22.08.2019
Публикации в журнале "Высшая школа Казахстана"
Научно-аналитический журнал "Қазақстанның жоғары мектебі. Высшая школа Казахстана" приглашает принять участие в публикации материалов. В журнале предусмотрены следующие рубрики: -Казахстан в Болонском процессе; -Обеспечение качества высшего образования; -Интернационализация Высшего и послевузовского образования; -Инновации в обучении и преподав...
09.08.2019
Международная научно-практическая конференция " Великая степь в глобальном мире: духовное возрождение и сохранение национального кода"
   Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова проводит 11 ноября 2019 года Международную научно-практическую конференцию " Великая степь в глобальном мире: духовное возрождение и сохранение национального кода".    Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 2019 жылдың 11 қарашасында "Жаһандық әлемдегі ұлы дала: ұлттық ...
31.01.2019
Республиканская научно-практическая конференция "Жуасовские чтения-23", посвященная 85-летию города Караганды
   Карагандинский государственный университет им.академика Е.А.Букетова  проводит 5-6 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию "Жуасовские чтения-23", посвященная 85-летию города Караганды.    Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 2019 жылдың 5-6 сәуірінде Қарағанды қаласының 85 жылдығына арналғ...
31.01.2019
"Адам капиталы-индустриаландырудың негізі 4.0" атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция
   Казахский национальный университет имени аль-Фараби проводит 14-15 февраля 2019 года Международную научно-методическую конференцию "Человеческий капитал - основа индустриализации 4.0".    Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2019 жылдың 14-15 ақпанында "Адам капиталы-индустриаландырудың негізі 4.0" атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік ко...
31.01.2019
Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Кәсіптік білім берудегі инновациялар: мәселелер мен келешегі»
Сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Сәкен Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-нің Құрметті қызметкері, көрнекті ғалым Болат Әбдікәрімұлының 80 жылдығына орай ұйымдастырылатын «Кәсіптік білім берудегі инновациялар: мәселелер мен келешегі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырамыз. Конференция 2019 жылдың 15-нау...
30.01.2019
«Жастар және ғылым – 2019» атты VI Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция
   М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 2019 жылғы 12 сәуірде  «Жастар және ғылым – 2019» атты VI Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді.    В Северо-Казахстанском государственном университете имени М. Козыбаева состоится 12 апреля 2019 года VI Международная студенческая научно-практическая конф...
29.01.2019