Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 151-175 of 1728 result(s).
Sort by:
"Қазіргі әлемдегі Психология: Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру контекстіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер " атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде 2018 жылдың 7 желтоқсанында "Қазіргі әлемдегі Психология: Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру контекстіндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өтеді. Информационное письмо.
30.11.2018
"Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі" атты халықаралық ғылыми конференция
 М.Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан  мемлекеттік университетінде 2018 жылдың 5 желтоқсанында "Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі" атты халықаралық ғылыми конференция өтеді. Информационное письмо.
30.11.2018
"Білім беру мазмұнын жаңарту және жаңғырту жағдайында бәсекеге қабілетті педагог кадрларды даярлау" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 2019 жылдың 25 қаңтарында "Білім беру мазмұнын жаңарту және жаңғырту жағдайында бәсекеге қабілетті педагог кадрларды даярлау" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Информационное письмо.
30.11.2018
Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті.Семей қ. "Жас ғалымдар, магистранттар мен студенттер еңбектерінің жинағын" шығару
 Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті.Семей қ. "Жас ғалымдар, магистранттар мен студенттер еңбектерінің жинағын" шығару. Информационное письмо.
30.11.2018
Педагогтарға арналған "Қосымша білім және тәрбие" ғылыми-әдістемелік журналын www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайттында (электрондық нұсқасы) бастыру
Педагогтарға арналған "Қосымша білім және тәрбие" ғылыми-әдістемелік журналын www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайттында (электрондық нұсқасы) бастыру.Журнал тоқсан сайын шығады. Информационное письмо.
30.11.2018
"Жаһандану жағдайындағы Қазақстан кәсіподағы: проблемалық мәселелері мен болашағы" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
"Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Атырау облыстық ұйымы" ҚБ 2018 жылдың 12 желтоқсанында "Жаһандану жағдайындағы Қазақстан кәсіподағы: проблемалық мәселелері мен болашағы" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Информационное письмо.
30.11.2018
"Инновациялық-кәсіпкерлік білім беру контекстінде өмір сүру сапасын арттыру" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
  "Туран" университеті 2018 жылдың 12 желтоқсанында "Инновациялық-кәсіпкерлік білім беру контекстінде өмір сүру сапасын арттыру" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Информационное письмо.
30.11.2018
"Отан тарихының деректануы мен тарихнамасының өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
  Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде 2019 жылдың 18 қаңтарында "Отан тарихының деректануы мен тарихнамасының өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Информационное письмо.
30.11.2018
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 2018 жылдың 7 желтоқсан күні дәстүрлі Жансүгіров тағылымы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 2018 жылдың 7 желтоқсан күні дәстүрлі Жансүгіров тағылымы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді Информационное письмо
20.11.2018
Публикации в научном журнале "Kazakhstan Innovations"
 "Kazakhstan Innovations" жалпы қоры  "Kazakhstan Innovations" ғылыми журналының № 11 (15) (2018 ж.) шығарылымына мақала қабылдайды.  "Kazakhstan Innovations" журналы 2017 жылдың 21 сәуіріндегі № 16464-Ж куәлігімен  байланыс, ақпараттану және бұқаралық ақпараттар құралдары аймағында Қазақстан Республикасы ақпарат және комуникация министрлігінің Мем...
07.11.2018
" Қазақстан экономикасын жаңғырту - мемлекеттің қаржы жүйесі мен ұлттық валютаның тұрақтылық факторы" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
  Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева проводит 09 ноября 2018 года международную научно-практическую конференцию "Модернизация экономики Казахстана - фактор стабильности финансовой системы государства и национальной валюты". Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразиялық ұлттық университетте 2018 жылғы 09 қарашада "Қазақстан экономикасын жаң...
24.10.2018
«IT- зияткерлік және цифрлік индустрия- экономиканың негізгі драйверлері» атты халықаралық ғылыми конференция
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова проводит 16-17 ноября 2018 года международную научную конференцию "IT-интеллект и цифровая индустрия- ключевые драйверы экономики". А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде 2018 жылғы 16-17 қарашада «IT- зияткерлік және цифрлік индустрия- экономиканың   негізгі драйве...
24.10.2018
Международная научно-практическая конференция "Роль образования в контексте развития человеческого капитала"
Костанайский государственный педагогический университет проводит 23 ноября 2018 года международную научно-практическую конференцию "Роль образования в контексте развития человеческого капитала". Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде 2018 жылғы 23 қарашада «Адами капиталды дамыту контекстіндегі білім берудің рөлі» атты халықаралық ғылы...
24.10.2018
"Ғалым Мәлік Ғабдуллин және жаңақазақстандық патриотизм" атты I-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Көкшетау техникалық институты 2018 жылдың 15 қарашасында "Ғалым Мәлік Ғабдуллин және жаңақазақстандық патриотизм" атты I-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Информационное письмо.
24.10.2018
"IV -Оразов оқулары - Ұлы Жібек жолының мұрасы: өркениет диалогы. Өткеннен болашаққа "
Международный университет SILKWAY 16 ноября 2018 года проводит международную научно-практическую конференцию "IV -Оразовские чтения"- "Наследие Великого шелкового пути: Диалог цивилизации. Из прошлого в будущее". SILKWAY халықаралық университетінде 2018 жылғы 16 қарашада "IV -Оразов  оқулары - Ұлы Жібек жолының мұрасы: өркениет диалогы. Өткеннен б...
24.10.2018
"Ақпараттық-талдау журналының "Қазақстанның жоғары мектебі" 2018 жылғы 4-ші (24) нөмірі басылымы
Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК готовит к выпуску 4-й (24) номер 2018 года информационно-аналитического журнала "Қазақстанның жоғары мектебі. Высшая школа Казахстана". ҚР БҒМ  академиялық ұтқырлығы мен  Болон процесі орталығы "Ақпараттық-талдау журналының "Қазақстанның жоғары мектебі" 2018 жылғы  4-ші (24) нөмірі басыл...
24.10.2018
"Қазақтың ұлттық кодының бірі - төл жазу" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет проводит 27-28 ноября 2018 года Международную научно-практическую конференцию "Письменность - одно из национальных кодов казахов/ Қазақтың ұлттық кодының бірі - төл жазу". Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде 2018 жылғы 27-28 қарашада "Қазақтың ұлттық кодының бірі...
24.10.2018
"Ресей мен шетелдегі технологиялық білімнің мәселелері мен болашағы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Тюменский государственный университет проводит 27-28 ноября 2018 года международную научно-практическую конференцию "Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом". Түмен мемлекеттік университетінде 2018 жылғы 27-28 қарашада  "Ресей мен шетелдегі технологиялық білімнің мәселелері мен болашағы" атты халықаралық ғылыми-тә...
24.10.2018
"Киелі жерлер-тарихымыздың рухани құндылығы" атты республикалық ғылыми-танымдық жобалар байқауы
Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет  2018 жылдың 23 қарашасында "Киелі жерлер-тарихымыздың рухани құндылығы" атты республикалық ғылыми-танымдық жобалар байқауын өткізеді. Информационное письмо.
24.10.2018
"Инновациялық үдерістер жағдайында қосымша білім беру жүйесінің даму тенденциялары: теориялық және технологиялық аспектілер"атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Республиканский  учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" проводит 30.10 - 01.11.2018 года республиканскую научно-практическую конференцию "Тенденции развития системы дополнительного образования в условиях инновационных процессов: теоретический и технологический аспект". "Балдаурен" республикандық оқу-сауықтыру орталығы 2018 жылғы 30.10.-01.11.-да...
24.10.2018
"Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматинский технологический университет проводит  25-26 октября 2018 года Ежегодную конференцию "Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства". Алматы технологиялық университетінде 2018 жылғы 25-26 қазанда Жыл сайынғы "Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы" атты халықаралық ...
24.10.2018
"Батыс пен Шығыс мәдениеті үнқатысуы бірлік призмасы және алуан түрлілік арқылы сабақтастық пен қоғамдық сананы жаңғырту: Ежелгі әлем, орта ғасыр, жаңа және қазіргі заман" атты халықаралық ғылыми күндізгі / сырттай конференция
Институт истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова проводит 29 марта 2019 года международную научную очно/заочную конференцию: "Диалог культур Запада и Востока через призму единства и многообразия в преемственности и модернизации общественного сознания: древний мир, средневековье, новое и новейшее время". Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология и...
24.10.2018
"Рухани жаңғыру- Қазақ жолы" атты республикалық пікірсайыс турнирі
    2018 жылдың 3-4 қарашасында Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде "Рухани жаңғыру - Қазақ жолы"атты республикалық пікірсайыс турнирі өтеді. Информационное письмо.
19.10.2018
"Дизайн: технология және жобалау әдістері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    25-26 октября 2018 года Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова проводит II Международную научно-практическую конференцию "Дизайн: технологии и методы проектирования".  2018 жылғы 25-26 қазанда Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе аймақтық мемлекеттік университетінде "Дизайн: технология және жобалау әдістері" атты II Халықара...
01.10.2018
"Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   17 октября 2018 года Аркалыкский государственный педагогический институт имени И.Алтынсарина проводит  Международную научно-практическую конференцию "Цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы". 2018 жылғы 17 қазанда Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында "Білім берудегі сандық технологиялар: мәселел...
01.10.2018