Университет білім алушыларымен жазбаша жұмыстарды орындау дербестігін «АНТИПЛАГИАТ» жүйесін пайдалана отырып бақылау туралы ереже жаңартылды

Университет білім алушыларымен жазбаша жұмыстарды орындау дербестігін «АНТИПЛАГИАТ» жүйесін пайдалана отырып бақылау туралы ереже жаңартылды. Барлық факультет декандарын, кафедра меңгерушілерін, кафедраларды және ПОҚ-ты ережемен танысуды сұраймыз.

07.02.2017