"Инновациялық технологиялар және алдағы қатарлы шешімдер" атты VII Халықаралық вузаралық ғылыми тәжірибелік конференция- студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми баяндамаларының байқауы

Қырғыз Республикасының білім және ғылым  министрлігі 2019 жылдың 23-24 мамырында "Инновациялық технологиялар және алдағы қатарлы шешімдер" атты VII Халықаралық вузаралық ғылыми тәжірибелік конференция- студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми баяндамаларының байқауын өткізеді.

Министерство образования и науки Кыргызской Республики проводит 23-24 мая 2019 года VII Международную межвузовскую научно-практическую конференцию-конкурс научных докладов студентов и молодых ученых.

Информационное письмо. 

13.05.2019
Департамент науки