"Математика, механика және информатиканың теориялық және қолданбалы мәселелері" атты Халықаралық ғылыми конференция

академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 2019 жылдың 12-13 маусымында "Математика, механика және информатиканың теориялық және қолданбалы мәселелері" атты Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.

Карагандинский государственный университет имени  академика Е.А. Букетова проводит 12-13 июня 2019 года Международную научную конференцию "Теоретические и прикладные вопросы математики, механики и информатики".

 Информационное письмо.

14.05.2019
Департамент науки