"Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты халықаралық форумы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2019 жылдың 20-21 маусымында Алматы қ. "Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты халықаралық форумын өткізеді.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая проводит 20-21 июня 2019 года в г.Алматы международный форум "Современные тренды педагогического образования".

Информационное письмо.

 

15.07.2019
Научно-исследовательская служба