5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Педагогикалық факультетіБастапқы және мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі кафедрасы

 

Академиялық дәрежесі: 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет нысандары: білім беру ұйымдары (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, білім жетілдірі және педагогикалық кадрларды қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері) болып табылады.

Кәсіби қызмет пәні: жалпы білім беретін мектептердің бірінші сатысында педагогикалық процесті ұйымдастыру және білім беру мекемелерінің әдістемелік жұмысы жағдайында Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасы талаптарын жүзеге асыру болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:

  • диагностикалық (оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін зерттеу);
  • ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру);
  • педагогикалық басқару («субъект-субъектінің» өзара әрекеті, білім беру менежменті);
  • жобалау (бастауыш мектептегі білім беру моделдеу );
  • ғылыми-зерттеу (білім беру мекемелеріндегі мәселелерді шешудегі шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірбиені зерттеу, рефлексия) болып табылады.

Кәсіби қызмет мазмұны:

Оқу-тәрбие процесін педагогика ғылымы мен практикасы талаптары деңгейінде ұйымдастыруды, оқушылардың ата-аналарымен жұмыс жүргізуді, білім беру мекемелерімен, сондай-ақ мектептен тыс білім беру және тәрбиелеу мекемелерімен байланысты, әріптестерімен ғылыми және әдістемелік қатынасты қамтиды.

Учебные результаты 5В010200 Педагогика и методика начального обучения