6B01401 Дене шынықтыру және спорт

Педагогикалық факультеті"Дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі" кафедрасы

Академиялық дәреже: 6B01401 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: білім беру, дене тәрбиесі, спорт (бұқаралық спорт түрлері, балалар мен жасөспірімдер спорты, параолимпиадалық спорт).

Кәсіби қызмет нысандары: мемлекеттік, қоғамдық, жеке меншік білім беру мекемелері (мектепке дейінгі, мектеп, техникалық және кәсіптік білім беретін, орта білімнен кейінгі оқу орындары), балалар спорт мектептері мен клубтары; мемлекеттік мекемелер, дене шынықтыру мен спорттық қызметті басқару ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері: білімдік (педагогикалық), ұйымдастыру-басқару, эксперименттік-зерттеу, ұйымдастыру-технологиялық, жаттықтырушылық (спорттық), оқу-тәрбиелік.

Кәсіби қызметінің мазмұны:  

  • педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру және басқару;
  • білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары;
  • білім берудің тұлғалық маңыздылылығы;
  • оның өзін-өзі ашуына және өзін-өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау;
  • түрлі педагогикалық технологияларды қолдану;
  • білім алушылардың кәсіби бағдарына және өз бетімен білім алуына жағдай жасау;
  • педагогикалық қызметті педагогикалық, психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру, дене шынықтыру және спорт бойынша білім берудің қазіргі талаптары және объективті заңдылықтары ескертілген жеке кәсіби қызметін жоспарлау.

6B01401 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының оқу нәтижелері

6B01401 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013 ж.