5В011000 Физика

Ақпараттық технологиялар факультетіФизика кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 5В011000 «Физика» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: 5В011000 «Физика» мамандығы бойынша білім бакалавры білім беру мекемелерінде өз кәсіптік қызметін жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет обьектілері:

  • мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырылатын білім беру мекемелері;  
  • мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік оқу орындары, ғылыми ұйымдар. 

Кәсіби қызмет түрлері:

  • білім беру;
  • ғылыми-зерттеу;
  • ұйымдастырушылық-басқарушылық; 
  • әлеуметтік-педагогикалық;
  • оқу-тәрбиелік;
  • оқу-технологиялық.

Кәсіби қызмет мазмұны:

  • білім беру үрдісін сапалы ұйымдастыру және басқару, білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары, білім берудің маңыздылығы, барлық білім беру үрдістерін білім алушы тұлғаға бағытталуы, оның өзін-өзі даму және өзін-өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау,
  • түрлі педагогикалық технологияларды қолдану, білім алушылардың өздігінен білім алуына және кәсіби бағдарына жағымды жағдай жасау, педагогикалық қызметті психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру.

Учебные результаты 5В011000 Физика