5В011100 Информатика

Ақпараттық технологиялар факультеті → "Математика және информатика" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: білім беру мен жалпы білім беретін ұйымдарда, білім беру мекемелерінде балалар мен үйренуші жастарды дамыту; ғылым, ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолданумен байланысты ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар.

Кәсіби қызмет обьектілері:

  • мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырылатын білім беру мекемелері, білім берудің мектепке дейінгі ұйымдары, мектеп, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік оқу орындары, ғылыми ұйымдар;
  • информатика, қолданбалы математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;
  • басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару ұйымдары, білім беру департаменттері;
  • өз жұмысында қолданбалы математикалық әдістерді және компьютерлік технологияларды пайданалатын жеке меншіктің әр түрлі ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері:

  • әлеуметтік-педагогикалық – оқушылардың толыққанды өмір сүруі үшін, тәрбиелеу мен дамыту үшін жағымды жағдай жасау және гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсету;
  • білім беру – оқушыларды оқыту және дамыту, оқу үрдісі мен тәрбиелеуді ұйымдастыру; педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық әрекеттің нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжам жасау;
  • ғылыми-зерттеу – қолданбалы математика, информатика, педагогика, психология мен оқыту әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу;
  • ұйымдастырушылық-әдістемелік – инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, қорыту және тарату;
  • мәдени-ағартушылық – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ақпраттандыру, мультимедиялық білім беру саласында үйренуші жастардың бос уақытын мәдени ұйымдастыру, ақпраттық қауіпсіздік пен ақпараттық мәдениет саласындағы ағартушылық жұмыстың бағдарламаларын, әдістеме мен технологияларын құрастыру;
  • өндірістік-технологиялық – ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану негізінде технологиялық үрдісті ұйымдастыру және басқару.

Кәсіби қызмет мазмұны:

Білім беру саласында: білім беру үрдісін сапалы ұйымдастыру және басқару, танымдық әрекет тәсілдерін, білімнің тұлғалық маңызын игеруде оқушының белсенділігін бағдарлау, сонымен қатар оқушының тұлғасына бағыттап оқыту, оның өзіндігінен дамуын қамтамасыз ету, өзін-өзі жүзеге асыру, оқыту мен тәрбиелеудің түрлі технологияларын қолдану, олардың басты мақсаты – дарынды және қабілетті балаларды шығармашылық жұмысқа баулу, өзін-өзі оқыту ен оқушылардың кәсіби бағдарлануына жағымды жағдай жасау;

Зерттеудің басқа салаларында: ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды зерттеу, жоюбалау, енгізу және қолдану, ҚР ұлттық мүддесі үшін аймақтың даму ерекшеліктерін ескере отырып, әрекет түрлі саласында ақпараттық үлгілерді жасау.

Учебные результаты 5В011100 Информатика