6B05304 Физика және астрономия

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультетіФизика кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 6B05304 «Физика және астрономия» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы:

 • эксперименталдық, теориялық, қолданбалы астрономия және космофизика саласы, сонымен қатар бір-бірімен шектес жаратылыс және техникалық ғылымдар;
 • білім беру саласы, сонымен қатар орта оқу орындарында педагогика, физика мен астрономияны оқыту теориясы мен әдістемесі салалары.

Кәсіби қызмет обьектілері:

 • ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалау бюролары мен фирмалары;
 • мемлекеттік білім беру мекемелері мен кәсіпорындары, сонымен қатар мемлекеттік емес білім беру ұйымдары;
 • өндірістік кәсіпорындары мен бірлестіктері.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • конструкторлық-технологиялық.

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық қызметі:
  • қажеттi ғылыми-зерттеу әдiстерiн таңдау және жаңа әдiстердi, теориялар мен үлгілердi игеру және жасақтау;
  • астрономиялық және космофизикалық құбылыстар мен үрдістердi теориялық және эксперименталдық тұрғыда зерттеу;
  • ғылыми-зерттеуден алынған нәтижелердi қазіргі деңгейде өңдеу және талдау;
  • ғылыми-зерттеу нәтижелерiн практикалық есептердi шешуге қолдану;
  • құрылғыларды, құралдар мен жабдықтарды жобалау және дайындау;
  • ғылыми мақалалар жазу және басып шығару, ғылыми конференцияларға ғылыми есептер мен баяндамалар дайындау.
 • педагогикалық қызметi:
  • орта оқу орындарында физика және астрономия пәні бойынша сабақ беру;
  • физика және астрономияны оқытудың жаңа әдiстерi мен технологияларын жасау, оқу-әдiстемелiк құжаттарын дайындау;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметi: зерттеулер мен оқу-тәрбие үрдістерiн тиiмдi басқару схемасын iздестіру, құрастыру және ұйымдастыру жұмыстарын жүргiзу.
 • констуркторлық-технологиялық қызметi: 
  • жобалау-конструкторлық құжаттарды жасау;
  • өндiрiстiк-технологиялық үрдістерiнiң жағдайын бақылау.

6B05304 «Физика және астрономия» мамандығының оқу нәтижелері

6B05304 «Физика және астрономия» мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013ж.