6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Инженерлік және сандық технологиялар факультетіЭнергетика және радиоэлектроника кафедрасы

Академиялық дәреже: 6B06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Кәсіби қызмет өрісі: электрондық құралдар көмегімен ақпаратты түрлендіруге, қашықтықтан ақпараты алмасу үшін жағдай жасауға бағытталған адам қызметінің әдістері мен тәсілдері, құралдары және технологиялар жиынтығын қамтитын ғылым мен техника аясы.

Кәсіби қызмет объектілері: технологиялық жүйелер, техникалық құралдарды пайдаланатын кәсіпорындар, кешендер, мекемелер, білім беру ұйымдары және т.б. нысандар, мұнда сым, радио, оптикалық байланыс арқылы дыбыстарды, бейнелерді, жазбаша мәтінді, сигналдарды, таңбаларды қамтамасыз етеді, сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдар көмегімен түрлендіреді немесе төмендегідей басқа да жүйелерді жүзеге асырады:

 • байланыс желілері мен коммутация жүйелері;
 • көпарналы телекоммуникациялық жүйелер, оптикалық ауқымдағы жүйелерді қоса алғанда;
 • радиобайланыс жүйелері мен құрылғылары, жерсеріктік, радиорелейлік және ұялы байланыс жүйелерін қоса;
 • дыбыстық және теледидар хабарлары, электр акустикасы және сөйлеу информатикасының, мультимедиялық техниканың жүйелері мен құрылғылары;
 • электрондық, оның ішінде нысандарды компьютерлік басқару, жүйелері, ақпаратты түрлендіру;
 • телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғау құралдары;
 • телекоммуникациялық жүйелер мен тораптарды метрологиялық қамтамасыз ету құралдары;
 • телеокоммуникациялардағы менеджмент пен маркетинг;
 • телекоммуникациялық құрылғыларды эксплуатациялық пен сервистік қызмет көрсетуді басқару.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • өндірістік-технологиялық;
 • қызмет көрсету-эксплуатациялық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • монтаждау-баптау;
 • есептік-жобалау;
 • эксперименталды-зерттеу.

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • өндірістік-технологиялық;:
  • радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарын дайындауда тиімді технологияларды жасау және енгізу;
  • материалдардың сапасын тексеруден өткізуді, технологиялық процестердің өндірістік бақылауын, дайын бұйымдардың сапасын тексеруді тиімді өткізу және ұйымдастыру;
  • технологиялық процестердің параметрлерін таңдау және есептеу бағдарламасы мен алгоритмдерін, материалдарды, жабдықтарды тиімді пайдалану;
  • дайындау мен жөндеу кезінде радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық жабдықтарын стандарттау және сертификаттау.
 • қызмет көрсету-эксплуатациялық:
  • радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерін, олардың техникалық, ақпараттық, математикалық және бағдарламалық қызметін пайдалану;
  • радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық жабдықтарын алдын ала тексеруден өткізу, жөндеу, баптау және қондырғыларын сынақтан өткізу.
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық:
  • кішігірім ұжым қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыра білу, адамдардың әр түрлі пікірлерін ескере отырып, тиімді шешімдерге қол жеткізу;
  • қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлар құрарда және тиімді шешімдерді анықтағанда, әр түрлі талаптар (бағасы, сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімдері) арасында бір келісім таба білу;
  • бұйымдардың қажетті сапасын қамтамасыз етудегі өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау.
 • монтаждау-баптау:
  • шығарылатын өнім сапасының көрсеткішін өлшеуді жүзеге асыратын негізгі құралдарды метрологиялық тексеруден өткізу;
  • радиотехника, электроника және телекомуникация техникалық жабдықтарын монтаждау және баптау.
 • есептік-жобалау:
  • берілген критерий мен шектеулер негізінде жобалаудың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру;
  • мәселені шешудің жалпылама түрлерін дайындау, бұл түрлерге талдау жасау, нәтижесін болжау, көп сынау туындаған жағдайда шешім табу;
  • энергетикалық, технологиялық, конструкторлық, пайдалану, эргономикалық және экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің жобаларын жасау, құрастыру, үлгілеу;
  • радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің деңгейін бағалау және тексеру үшін талдау мен бақылаудың қажетті әдістері мен жабдықтарын пайдалана отырып, аналитикалық және тәжірибелік жұмыстарды, зерттеу жұмыстарын жүргізу;
  • радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің математикалық және физикалық үлгілерін құрастыру;
  • тәжірибелік жұмыстар үшін нәтижелерді математикалық өңдеу әдістемелерін қолдану.
 • эксперименталды-зерттеу:
  • радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің деңгейін бағалау және тексеру үшін талдау мен бақылаудың қажетті әдістері мен жабдықтарын пайдалана отырып, аналитикалық және тәжірибелік жұмыстарды, зерттеу жұмыстарын жүргізу;
  • радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің математикалық және физикалық үлгілерін құрастыру;
  • тәжірибелік жұмыстар үшін нәтижелерді математикалық өңдеу әдістемелерін қолдану

6B06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013ж.