6B07103 Электр энергетикасы

Инженерлік және сандық технологиялар факультетіЭнергетика және радиоэлектроника кафедрасы

Академиялық дәреже: 6B07103 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры.

Кәсіби қызмет өрісі: электр энергиясын бөлу мен пайдалану, тарату, өндіру үшін жағдай жасауға бағытталған адам қызметінің әдістері мен тәсілдері, құралдары және технологиялар жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • өндірістік-технологиялық;
 • эксперименталды-зерттеу;
 • қызмет көрсету-эксплуатациялық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • монтаждау-баптау;
 • есептік-жобалау.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • есептік-жобалау;
 • өндірістік-технологиялық;
 • эксперименталды-зерттеу;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • қызмет көрсету-эксплуатациялық;
 • монтаждау-баптау;

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • электр энергетикасы жүйелерінде қолданылатын техникалық жағдайлардың, стандарттардың, техникалық сипаттамалардың жобаларын әзірлеуге қатысу;
 • электр энергетикасы кәсіпорындарын жобалаумен байланысты техникалық тапсырмаларды, ұсыныстарды және басқа құжаттарды сараптамалық бағалау;
 • әр түрлі пікірлерді ескере отырып, ұйымдастырушылық шешімдерге қатысу;
 • бекітілген әдістемелерге сәйкес тақырыптың жекелеген бөлімдері (кезеңдері, тапсырмалары) бойынша ғылыми зерттеулер, тәжірибелер жүргізуге қатысу.

6B07103 «Электр энергетикасы» мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013ж.