Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық - оқу үшін белгілі академиялық кезеңге зерттеу оқытушылардың немесе үйренушілердің басқа оқу орынға ауысуы (практикадан өтеуі соның ішінде)немесе зерттеулердің өткізуі, өз ЖОО-да менгерінген оқу бағдарламалардың кредит есебінде белгіленген тәртіппен міндетті сынақ есептелінуі, ереже ретінде, семестр немесе оқу жылы.

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ академиялық ұтқырлық сұрақтарын академиялық ұтқырлық және халықаралық байланыстар секторы қадағалайды.