М.Қозыбаевтың 80-жылдығына арналған фильм , "Парасат" телестудиясы, 2011 ж.