7M04103 Менеджмент

Тарих, экономика және құқық факультеті → "Қаржы және менеджмент" кафедрасы


Мамандырылған халықаралық аккредиттеу туралы куәлік

Академиялық дәрежесі: 7M04103 "Менеджмент" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі, 7M04103 "Менеджмент" мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы:

 • түлектер басқарма аппаратының түрлі қызметтерінде төменгі деңгейдегі жетекшілер немесе орындаушылар ретінде жұмыс істейтін кез келген ұйымдастырушылық-құқықтық формадағы (коммерциялық, коммерциялық емес, мемлекеттік, муниципалдық) ұйымдар;
 • мемлекеттік басқарма органдары;
 • әлеуметтік саладағы мекемелер;
 • түлектер жеке іс құрып, оны дамытушы кәсіпкер болып табылатын құрылымдар;
 • басқарушылық мәселелерді шешумен байланысты ғылыми-зерттеу ұйымдары;
 • жоғары, орташа және қосымша кәсіби білім беру жүйесінің мекемелері.

Кәсіби қызметінің нысандары: қызмет түріне, меншік түріне, қатысушылар категориясына (ҚР резиденттері және резиденттері емес), ұйымдастырушылық-құқықтық формасына байланысты емес ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және аналитикалық қызметтер; республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары; батауыш кәсіби, орта кәсіби және жоғары кәсіби білім беру мекемелері.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
 • аналитикалық қызмет;
 • ғылыми-зерттеу қызметі;
 • педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызметінің мазмұны:

а) ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет саласында:

 • ұйымдарды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын (командаларын), жобалар мен желілерді басқару;
 • әлеуметтік саладағы мекемелердің даму стратегияларын әзірлеу және оларды жүзеге асыруға бағытталған іс-шараларды іске асыру;
 • түрлі сипаттағы әлеуметтік салада жобалар ұйымдастыру үшін жобалар мен белгісіз ортаны еске ала отыра, оларды жүзеге асыру құралдарын әзірлеу;
 • әлеуметтік сала мекемелерінің даму стратегиясының экономикалық және әлеуметтік тиімділігін бағалау;
 • басқарушылық ықпал ету әдістерін анықтау;
 • психологиялық ықпал ету, дауларды конструктивті шешу дағдыларын жүзеге асыру.

б) аналитикалық қызмет саласында:

 • әлеуметтік салада басқарушылық шешімдер даярлау және қабылдау үшін ақпарат іздеу, талдау және бағалау;
 • әлеуметтік саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайға диагностика жасау;
 • ішкі және сыртқы ортаның өзгерістері жағдайында ұйым қызметінің бағыттарын талдау;
 • ұйымдастырушылық даму көздерінің тиімділігін талдау және бағалау;
 • жобалық басқару үдерістерін талдау және модельдеу;

в) ғылыми-зерттеу қызметі саласында:

 • әлеуметтік саладағы өзекті ғылыми мәселелерді айқындау және қалыптастыру;
 • әлеуметтік саладағы ғылыми зерттеулердің бағдарламалары мен әзірлемелерін әзірлеу;
 • жүргізілетін зерттеулердің тақырыптары бойынша ақпарат іздеу, жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу;
 • әлеуметтік саладағы өзекті ғылыми мәселелер бойынша есептер мен ғылыми жарияланымдар даярлау;
 • әлеуметтік саладағы даму үдерістерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерін әзірлеу, нәтижелерді бағалау және талдап, түсіндіру.

в) педагогикалық қызмет саласында:

 • орта кәсіби оқу орындарында басқарушылық пәндерді оқытуға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу;
 • басқарушылық пәндерді оқыту үдерісін қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу;
 • заманауи білім беру технологияларын әзірлеу және оларды оқыту барысында пайдалану. жалпы білім беретін мекемелерде, жоғары кәсіби және орта кәсіби білім беретін мекемелерде, сондай-ақ, қосымша кәсіби білім беретін мекемелерде (профильдік бағыттағы магистрлер үшін) экономикалық пәндерді оқыту;
 • жоғары оқу орындарында экономикалық пәндерді оқыту (ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрлер үшін).