Архив

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


Іс жүргізумен аяқталған құжаттық материалдардың сақталуын, есепке алынуын, практикалық және ғылыми пайдаланылуын ұйымдастыру архивтің негізгі мақсаты болып табылады.

Архивтің негізгі міндеттері:

  • жұмыстан шығарылғаннан кейінгі университет қызметкерлерінің жеке істері;
  • есепке алуды, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, ғылыми-анықтамалық аппарат құру;
  • құжаттарды беру, қайтару;
  • кезеңдік іріктеу, мерзімі өткен есептен шығаруға жататын және жою құжаттарды сақта;
  • іс қағаздарын жүргізуде және ресімдеуде бақылауды жүзеге асыру қалыптастыру;
  • мемлекеттік архивке тұрақты құжаттарды уақытында табыстау.

Құрылым


Радченко Асия Хамитовна

Бас архивариус

 +7 (7152) 493233, қос. 1244
 225/6
 ahradchenko@nkzu.kz

     

Успанова Айгуль Жанатаевна

Архивариус

 +7 (7152) 493233, қос. 1244
 225/6

 

Нетесова Юлия Николаевна

Архивариус

 +7 (7152) 493233, қос. 1244
 225/6 
 iunnetesova@nkzu.kz

Колмакова Анастасия Сергеевна

Архивариус

 +7 (7152) 493233, қос. 1244
 225/6