Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


ОҮҰБ қызметінің негізгі мақсаты ұйымдастыру және оқу үрдісінің мониторингі бөлігінде оқу сабақтарының кестесін ПОҚ оқу жүктемесін орындау, сабаққа қатысуы болып табылады.

ОҮҰБ қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:

  • оқу сабақтарының кестесін құру
  • оқу сабақтары кестесінің орындалуын бақылау
  • оқу сабақтарына студенттер, магистранттар, докторанттардың қатысуын талдау және мониторинг жүргізу
  • аудиториялық қордың кафедралар мен факультеттерге бекіту
  • аудиториялық қордың жүктемесін бақылау

Құрылым


Кравченко Ирина Николаевна

Жетекші

 +7 (7152) 493233, қос. 1015
 145/3

     

Аубакирова Зауре Ержановна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Муратова Роза Миноваровна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Бородкина Ольга Викторовна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Жангерей Жангуль Маратовна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Миних Ольга Бертольдовна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Болдырь Татьяна Владимировна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Елманова Наталья Геннадьевна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3