Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің қызметінің негізгі мақсаты оқу сабақ кестесіне қатысты оқу үдерісін ұйымдастыру және мониторингі болып табылады.

Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:

  • оқу сабақтарын қалыптастыру;
  • оқу сабақтары кестесінің орындалуын бақылау.

Құрылым


Кравченко Ирина Николаевна

Жетекші

 +7 (7152) 493233, қос. 1015
 145/3

     

Аубакирова Зауре Ержановна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Гаврилова Светлана Николаевна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Бородкина Ольга Викторовна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Месмер Оксана Александровна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Миних Ольга Бертольдовна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

 

Болдырь Татьяна Владимировна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3

Елманова Наталья Геннадьевна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1015 
 145/3