Тіркеуші офисі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


ТО қызметінің негізгі мақсаты университет факультеттерінің/институтының өзара тығыз қарым-қатынасы кезінде білім алушыға таңдаған мамандығы бойынша жоғары сапалы білім, дағды және құзіреттілік алуға жәрдемдесу болып табылады. ТО қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:

  • оқу пәндеріне үйренушіні тіркеуге байланысты процестерді басқару;
  • меңгерген кредиттерді есепке алу;
  • аралық және қорытынды аттестацияны ұйымдастыру;
  • университетте білім алушылардың оқу жетістіктері тарихын жүргізу;

Құрылым


 

Жетекші

 +7 (7152) 493233, қос. 1034
 343/3

     

 

ПФ мамандықтары жөніндегі тіркеуші

 

 +7 (7152) 493233, қос. 1095 
 341/3

 

ИСТФ мамандықтары жөніндегі тіркеуші

 +7 (7152) 493233, қос. 1095
 341/3

Кубаисова Алия Молдагалиевна

ТжӘИ мамандықтары жөніндегі тіркеуші

 +7 (7152) 493233, қос. 1083 
 341/3

Рахматулина Асем Ерсаиновна

АФ және МЖҒФ мамандықтары жөніндегі тіркеуші 

 +7 (7152) 493233, қос. 1198
 341/3

Алимова Алуа Абаевна

ТЭҚФ мамандықтары жөніндегі тіркеуші

 +7 (7152) 493233, қос. 1198
 341/3

Касенова Асель Игоревна

Мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі тіркеуші

 +7 (7152) 493233, қос. 1095
 341/3

 

МЖМ мамандықтары жөніндегі тіркеуші

 +7 (7152) 493233, қос. 1083
 341/3

 

Foundation мамандықтары жөніндегі тіркеуші 

 +7 (7152) 493233, қос. 1083
 341/3