Кітапхана

СҚМУ ғылыми кітапханасы

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


Кітапхана  қызметінің негізгі мақсаты  ЖОО–ның оқу-тәрбиелік үдерісі мен ғылыми зерттеулерін кітапханалық және ақпараттық толық және жедел қамтамасыз ету болып табылады.

Қойылған   мақсаттарға жету үшін кітапхана келесі міндеттерді шешуі қажет:

  • Кітапхана пайдаланушыларының ақпаратты қолжетімді, жедел және жайлы алуын  қамтамасыз ету. 
  • Жеке және бұқаралық жұмыстың әртүрлі формаларын пайдалана отырып, кітапхана қорының жан-жақты ашылуын қамтамасыз ету.
  • Пайдаланушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін, олардың   кітапханаға көзқарасын, сонымен қатар, кітапхана қызметтерінің сапасын  бағалауын анықтау мақсатында әлеуметтік  зерттеулер жүргізу.
  • Кітапхана жұмысының  озық  үлгілерін кітапхана жұмысының тәжірибесіне  енгізу мақсатында басқа кітапханалардың тәжірибесімен танысу.
  • Білім беру аясындағы қашықтық ақпараттық қорларды әзірлеу мен қолдану бағыттарымен ынтымақтыста болу. 

 

Құрылым


 Бисимбаева Асия Ержановна

Директор

 +7 (7152) 462112
 +7 (7152) 493233, қос. 1013
 116/6
 aebisimbaeva@nkzu.kz

Толымдау, жүйелеу және әдебиеттерді ғылыми өңдеу бөлімі

Ақпараттық-библиографиялық үдерістерді компьютерлендіру бөлімі

Қызмет көрсету және қорларды сақтау бөлімі