Портфолио

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Магистр
Білімі
1990Кокшетауский педагогический институт им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература, русский язык и литература
2013Северо-Казахстанский государтсвенный им.М.Козыбаева магистратураФилология казахская
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыИспользование эвфемизмов в художественных произведенияхОқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары арқылы меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 97 c.
  • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ақпараттық оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 63 c.
  • Синбаева Г. К., Какимова М. Е., Полилингвальный глоссарий по дисциплине "Лексикология". - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 26 c. открыть
  • Синбаева Г. К., Галямова С. В., Полилингвальный глоссарий по дисциплине "Методика преподавания иностранных языков". - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 35 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Синбаева Г. К., Ерін үндестігінің сипаты мен мәні, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции. "Молодежь и наука - 2016". - Петропавловск, 2016г. - 246-252 бб. открыть
  • Синбаева Г. К., Ж.Аймауытов драмаларындағы тартыс пен мінез, "Қозыбаев оқулары - 2015: ғылым мен білімнің даму перспективалары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары (2015ж. 13 қараша). Петропавл қаласы. - 184-188 бб. открыть
  • Синбаева Г. К., Көркем мәтідегі эвфемистік қолданыстардың қызметі, «Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая» №3-4, 2014 ж. 132-141 бб.
  • Синбаева Г. К., Көркем шығармадағы прагматикалық эвфемизмдердің берілуі, «Вестник ПГУ им. С.Торайғырова, серия «Филология», №1 (49), 2015 г. открыть
  • Синбаева Г. К., Влияние социально-политической ситуации начала ХХ века на творчество Магжана Жумабаева, "Путь науки" Международный научный журнал, №3 (13), 2015. - с.86-88. Россия, г.Волгоград открыть
  • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ғ.Мүсірепов шығармашылығын оқытудағы дәстүр және инновациялар, Аударматану мен компаративистиканы оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері. Ғылыми-әдістемелік мақалалар жинағы. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 157 б. открыть
Курстардың презентациялары