Портфолио

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Магистр
Білімі
1990Кокшетауский педагогический институт им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература, русский язык и литература
2013Северо-Казахстанский государтсвенный им.М.Козыбаева магистратураФилология казахская
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыИспользование эвфемизмов в художественных произведенияхҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Какимова М. Е., Кадыров А. Ж., Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің лингвомәдени сипаты, ПМУ ХАБАРШЫСЫ. ВЕСТНИК ПГУ №1 (2018) г. Павлодар. стр. 151-162 открыть
 • Синбаева Г. К., Тіл дамыту және оның мәселелері, С. Негімовтің 70 жасқа толуына арналған "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2018. - 157-162 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі эвфемистік перифраздардың қолданысы, М.Қозыбаев атындығы СҚМУ Хабаршысы.№2(39), сәуір-мамыр-маусым, 2018. открыть
 • Синбаева Г. К., Қатемен жұмыс: жаңа латын әліпбиіндегі кемшіліктер және оларды түзету жолдары, "Жастар және ғылым - 2018" атты Ү халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2018. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 184-188 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, ҚазИГЗУ ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ ТОМ 2. - 232-235 БЕТТЕР открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, "ХҮІІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. ТОМ 16. Павлодар, 2018. - 156-164 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Тіл мәдениеті және поэтикалық дейксис: монография, Алматы:ССК,2018 - 124 б.
 • Синбаева Г. К., Ахмет Байтұрсынұлы және дыбыс жүйесі, "Әлихан Бөкейханов - тәуелсіздік жолындағы күрескер" аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2016ж. - 137-145 бб.
 • Синбаева Г. К., Тұрсын Е. Қ., Түбі бір түркі мақал-мәтелдері, "Молодежь и наука - 2017. 1 том. ІҮ Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясы, 12 апрель, 2017. - 122 бет. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Синбаева Г. К., Отепова К. С., М.Әуезов шығармаларындағы мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді қолданудың стилистикалық амал-тәсілдері, "Молодежь и наука - 2017. 1 том. ІҮ Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясы, 12 апрель, 2017. - 98 бет. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Синбаева Г. К., Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы антонимдік қолданыстар, Ғ.Мүсіреповтің 115-жылдығына арналған "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 31 НАУРЫЗ, 2017Ж. открыть
Курстардың презентациялары