Портфолио

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Магистр
Білімі
1990Кокшетауский педагогический институт им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература, русский язык и литература
2013Северо-Казахстанский государтсвенный им.М.Козыбаева магистратураФилология казахская
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыИспользование эвфемизмов в художественных произведенияхОқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары арқылы меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 97 c.
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Ақпараттық оқыту технологиясы арқылы қазақ тілін меңгерту ЭЕМ үшін бағдарлама. - Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. - 63 c.
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Какимова М. Е., Кадыров А. Ж., Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің лингвомәдени сипаты, ПМУ ХАБАРШЫСЫ. ВЕСТНИК ПГУ №1 (2018) г. Павлодар. стр. 151-162 открыть
 • Синбаева Г. К., Тіл дамыту және оның мәселелері, С. Негімовтің 70 жасқа толуына арналған "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2018. - 157-162 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі эвфемистік перифраздардың қолданысы, М.Қозыбаев атындығы СҚМУ Хабаршысы.№2(39), сәуір-мамыр-маусым, 2018. открыть
 • Синбаева Г. К., Қатемен жұмыс: жаңа латын әліпбиіндегі кемшіліктер және оларды түзету жолдары, "Жастар және ғылым - 2018" атты Ү халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2018. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 184-188 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, ҚазИГЗУ ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ ТОМ 2. - 232-235 БЕТТЕР открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, "ХҮІІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. ТОМ 16. Павлодар, 2018. - 156-164 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Тіл мәдениеті және поэтикалық дейксис: монография, Алматы:ССК,2018 - 124 б.
 • Синбаева Г. К., Ахмет Байтұрсынұлы және дыбыс жүйесі, "Әлихан Бөкейханов - тәуелсіздік жолындағы күрескер" аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2016ж. - 137-145 бб.
 • Синбаева Г. К., Тұрсын Е. Қ., Түбі бір түркі мақал-мәтелдері, "Молодежь и наука - 2017. 1 том. ІҮ Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясы, 12 апрель, 2017. - 122 бет. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Синбаева Г. К., Отепова К. С., М.Әуезов шығармаларындағы мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді қолданудың стилистикалық амал-тәсілдері, "Молодежь и наука - 2017. 1 том. ІҮ Халықаралық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясы, 12 апрель, 2017. - 98 бет. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ открыть
 • Синбаева Г. К., Ғабит Мүсірепов шығармаларындағы антонимдік қолданыстар, Ғ.Мүсіреповтің 115-жылдығына арналған "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 31 НАУРЫЗ, 2017Ж. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Мұқағали поэзиясындағы пейзаж бен адамдық болмыс, "Шоқан оқулары - 20" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Көкшетау, 2016. - 74-78 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Сұлтанмахмұт Торайғыров "Адасқан өмір" поэмасындағы табиғат пен дүние суреті және "лирикалық мен", ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "ҮІІІ Торайғыров оқулары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Том 2. - Павлодар, 2016. - 291-297 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин поэзиясындағы үндестік, М.Қ. Қозыбаевтың 85 жылдығына арналған "Қозыбаев оқулары - 2016: Еуразия мәдени-өркениет үдерісінің заманауи тенденциялары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Том 1. - Петропавл, 2016. - 283-288 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Ахмет Байтұрсынұлы және дыбыс жүйесі, "Әлихан Бөкейханов - тәуелсіздік жолындағы күрескер" аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 28 ҚАЗАН, 2016ж. открыть
 • Синбаева Г. К., Мағжан Жұмабаев шығармашылығындағы түркішілдік рухы, Алихан Бөкейханов тәуелсіздік жолындағы күрескер.М.Қозыбаев атындағы СҚМУ,қазан, 2016ж. открыть
 • Синбаева Г. К., Ерін үндестігінің сипаты мен мәні, ІІІ Международной студенческой научно-практической конференции. "Молодежь и наука - 2016". - Петропавловск, 2016г. - 246-252 бб. открыть
Курстардың презентациялары