Портфолио

Хамзина Гульбарам Саятовна

Хамзина Гульбарам Саятовна

Кандидат филологических наук
Білімі
1996Cеверо-Казахстанскй университетКазахский язык и литература
2010Евразийский национальный университет им.Л. Гумилевк.ф.н.
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЛиксико-стилистическое и когнитивное особенности повести 1960-80 годовҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Хамзина Г. С., «Көркем мәтіндердегі кейіпкерлер тілінің қызметі», «Жастар және ғылым – 2017» атты IҮ халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 2017 открыть
 • Хамзина Г. С., Жақсылық Ж. Ж., Байгаскина Р. К., «Қаламгер шығармаларындағы эпитеттің лингвомәдени сипаты», «Жастар және ғылым – 2017» атты IҮ халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, 2017 открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем мәтін тіліндегі эпитеттер, ЕҰУ Тіл білімі-Х "Ана тілі аясы:оқыту,зерттеу мәселелері" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары.Астана, 2017.206-211 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Сықақ тудырудағы теңеу мен эпитеттің стильдік қызметі., "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2017, 289-294 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Агибаева С. С., Onomastic linguoculturemes, The Way of Science ("Путь науки") International scientific journal, № 11 (33), Vol. II - Волгоград, 2016. С. 57-60. открыть
 • Хамзина Г. С., Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы поэтонимдер, "Алихан Букейханов - борец за независимость" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 2016. открыть
 • Хамзина Г. С., "АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – АЛАШ КӨСЕМІ", "Алихан Букейханов - борец за независимость" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 2016. 28 қазан. открыть
 • Хамзина Г. С., <. <., «Мағжан-Жұмабаев шығармаларындағы поэтонимдер», «Алихан Букейханов - борец за независимость» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары СҚМУ, 2016 открыть
 • Хамзина Г. С., Оңғар Н. Н., Садықұл С. Ш., Сапарова Ж. Ж., «Әлихан Бөкейханов –алашымның арысы», «ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ – ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСКЕР»атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңМАТЕРИАЛДАРЫ СҚМУ, 2016 открыть
 • Хамзина Г. С., "ҚАЗАҚ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ЭПИТЕТТІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ", Вестник СКГУ. Сентябрь, 2016г. открыть
 • Хамзина Г. С., "Ер адам" және "әйел" концептілерін құрайтын тілдік бірліктер., "Шоқан оқулары-20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 30 қыркүйек-1 қазан. Кокшетау, 2016. Том 3. 130-134 б. открыть
 • Хамзина Г. С., Қазақ повестеріндегі "тағдыр" концептісінің тілдік көрінісі, "Шоқан оқулары-20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 30 қыркүйек, 2016 ж. 134-138 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Д.ИСАБЕКОВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ, "Наука и молодежь-2016" научно-студенческая конференция открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем туындылардағы «Тағдыр» концептісінің тілдік көрінісі, "Ғылыми таным және ізденіс" атты ІІ халықаралық студенттер мен жас ғалымдардыңғылыми конференциясы. 25-26 февраль, 2016ж. открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем туындылардағы эпитеттің стильдік қызметі, Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында" атты Жас ғалымдар арасында ІҮ Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 28.03.2016 открыть
Курстардың презентациялары