Портфолио

Хамзина Гульбарам Саятовна

Хамзина Гульбарам Саятовна

Кандидат филологических наук
Білімі
1996Cеверо-Казахстанскй университетКазахский язык и литература
2010Евразийский национальный университет им.Л. Гумилевк.ф.н.
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЛиксико-стилистическое и когнитивное особенности повести 1960-80 годовМонография (соңғы 3 жыл)
  • Акмагамбетова Б. Е., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ӨРІС, Монография. –Петропавл:М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2019 -120 бет.
  • Акмагамбетова Б. Е., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Көркем шығармалардағы концептуалдық өріс
  • Хамзина Г. С., Қазақ повестері тілінің көркемдік ерекшеліктері, М. Қозыбаев атыңдағы СҚМУ,2018. -164 бет
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Хамзина Г. С., СЫҚАҚ ЖАНРЫНДА МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Сәуір, 2019. 5 бет. открыть
  • Хамзина Г. С., М.МАҚАТАЕВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ БОЛМЫСЫ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Сәуір, 2019. 5 бет. открыть
  • Хамзина Г. С., _Центр обслуживания студентов, М.ЖҰМАБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛЫҚ, ЭПИТЕТТІК ТЕҢЕУЛЕР, "Жастар және ғылым" атты студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. Сәуір,2019.СҚМУ. открыть
  • Хамзина Г. С., А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ СТИЛЬДІҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ, "Жастар және ғылым" атты студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. Сәуір,2019.СҚМУ. открыть
  • Хамзина Г. С., О.БӨКЕЙ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ ДИАЛЕКТИЗМДЕР МЕН ҚАРАПАЙЫМ СӨЗДЕР, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
  • Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ КЕЙІПКЕР ЕСІМДЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
  • Хамзина Г. С., СӘКЕН ЖҮНІСОВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ БЕЙВЕРБАЛ АМАЛДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ, "Жастар және ғылым-2019" атты халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
  • Хамзина Г. С., КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ СЕПТЕУЛІК ШЫЛАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ, "Жастар және ғылым-2019" атты халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
  • Хамзина Г. С., ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ ӨЗІНДІК СИПАТЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Көкшетау, сәуір, 2019 ж. 5 бет. открыть
  • Хамзина Г. С., І.ЕСЕНБЕРЛИН ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ «ТУҒАН ЖЕР» КОНЦЕПТІСІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Көкшетау, сәуір, 2019 ж. 5 бет. открыть
  • Хамзина Г. С., Қазақ повестері тіліндегі "Тағдыр" концептісі, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. ПМУ Хабаршысы. №1(2019)Павлодар. 310-320 бет. открыть
  • Хамзина Г. С., А.Сейдімбеков повестеріндегі көріктеуіш құралдар, Халық ақыны Игібай Әлібаевтың 115 жылдығына арналған «Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 26.10.2018 открыть
  • Хамзина Г. С., Д.Исабеков туындыларындағы сөйлеу тілі элементтері, Халық ақыны Игібай Әлібаевтың 115 жылдығына арналған «Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 26.10.2018 стр.125-130 открыть
  • Хамзина Г. С., Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ, Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған «М.Жұмабаев мұрасы және руханият» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 25.06.20185 бб. открыть
  • Хамзина Г. С., «М.Жұмабаев поэзиясындағы «Сағыныш» концептісі», Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
  • Хамзина Г. С., АЙШЫҚТАУ ҮЛГІЛЕРІНІҢ МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДА КӨРІНІС ТАБУЫ, Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
  • Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ «МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІНІҢ ТІЛДІК СИПАТЫ, Республиканская научно-практическая конференция «Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері» СКГУ им. М.Козыбаева Петропавловск, 2018. (25.05.2018) 5 бб. открыть
  • Хамзина Г. С., «Сырбай Мәуленов шығармаларындағы «Соғыс» концептісі», Международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары -22». КГУ им. Ш.Уалиханова Кокшетау, 2018 (27.04.18) открыть
  • Хамзина Г. С., "ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ ӨЗІНДІК СИПАТЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ", «Рухани жаңғыру және байырғы түркілік руханият» Түркі жазбалар күніне арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция. Астана, 2018. открыть
  • Хамзина Г. С., Сырбай Мәуленов шығармаларындағы "Соғыс" концептісі, "Шоқан оқулары - 22" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. 27 сәуір, 2018 ж. открыть
  • Хамзина Г. С., Б. Нұржекеев шығармаларында көріктеуіш құралдардың қолданылу сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 133-138 бб. открыть
  • Хамзина Г. С., І. Есенберлиннің «Қаһар» романындағы сөздердің қолдану сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 96-100 бб. открыть
  • Хамзина Г. С., С. Шаймерденовтуындыларындағы қайталамалардың қызметі, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 83-88 бб. открыть
  • Хамзина Г. С., <. <., Жан-жануаратауларынан туындаған кейіпкер аттары, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 79-83 бб. открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
  • Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Көркем мәтінді лингвокогнитивтік талдау
Курстардың презентациялары