Портфолио

Ибраева Кульбаршин Исаевна

Ибраева Кульбаршин Исаевна

Кандидат филологических наук
Білімі
1994Петропавловский педагогический институт им. К. Д. УшинскогоКазахский язык и литература
2008Карагандинский Государственный университет им. Е. БукетоваКазахский язык (аспирантура)
Оқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Ибраева К. И., "Қазақ және балалар әдебиеті" пәні бойынша студенттердің өздік жұмыстарына арналған материалдар. - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 100 c. открыть
  • Ибраева К. И., Петрова А. В., Методические указания к выполнению курсовых работ по теории и технологии обучения дошкольников (по выбору). - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. - 92 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Ибраева К. И., Баубаева А. У., Пәнаралық байланыс негізінде шығармашылық іс-әрекеттер арқылы оқушылардың тілдерін дамыту, «Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері» / «Инновационные подходы к развитию казахстанского образования в современных социокультурных условиях»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары / Материалы республиканской научно-практической конференции. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. - С.13-17
  • Ибраева К. И., Баубаева А. У., БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, «Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері» / «Инновационные подходы к развитию казахстанского образования в современных социокультурных условиях»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары / Материалы республиканской научно-практической конференции. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. - С.233-236.
  • Ибраева К. И., Аққали Д. А., Балабақшада ересек топ балаларының шығармашылық қабілеттерін дамыту, Материалы МНПК "Молодежь и наука -2016"
  • Ибраева К. И., Мектеп жасына дейінгі баланың қарым-қатынас жасауында отбасының алатын орны, Материалы Межвузовской студенческой конференции, посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан.Т.7. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2015. - 271 с.
  • Ибраева К. И., Тұлғалық қасиеттерді халық педагогикасы негізінде қалыптастыру, «Конституция Республики Казахстан – правовой феномен современности»: Материалы Межвузовской студенческой конференции, посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан. Т.7. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2015. - 271 с.
  • Ибраева К. И., Екінші тілді оқыту барысындағы мәдени компоненттердің орны, MATERIALY ІХ MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA MYSL INFORMACYJNEJ POWIEKI-2013" 07-15 marca 2013 roku. Volume 13 Pedagogiczne nauki. Przemysl,2013. Str.44-46.
  • Ибраева К. И., Бастауыш мектепте ертегілерді оқыту, Материалы Межузовской студенческой конференции "Конституция Республики Казахстан - правовой феномен современности", посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан. - Петропавловск, 2015. Т.7.-С.277.
  • Ибраева К. И., Ы.Алтынсарин жазған қазақ оқулықтарының ерекшеліктері, Межвузовский вестник. -№4(24). Научный журнал. -Петропавловск: СКГУ им.М.Козыбаева
Курстардың презентациялары