Портфолио

Тайжанова Мукарам Мурзатовна

Тайжанова Мукарам Мурзатовна

Кандидат географических наук, доктор PhD по географии
Білімі
1980Петропавловский педагогический институт учитель географии и биологии
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыГеоморфология, геоэкологияРеспубликaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
0
1997знак "Отличник образования Республики Казахстан"
2001Қазақстан Ресубликасының 10 жылдығына орай Президенттің алғыс хаты
2005"Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері" белгісі
2005Алғыс хат. Мирас-А Қайырымдылық қоры Қоғамдық қоры
2005Почетная грамота акима СКО
2005Кұрмет грамотасы Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін
2005Почетная грамота Министерства образования и науки
2005Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан
2008"Педагогикалық қызметтегі табыстары үшін" белгісі
2009"Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін" белгісі
2009Почетная грамота Министерства культуры и информации
2011Қазақстан Республикасының Президентінің Алғысы
2012"М. Қозыбаев атындағы СҚМУ дамуына қосқан ерең еңбегі ушін" белгісі
2012ҚР БжҒМ грамотасы "IV-қысқы Универсиадасын дайындап, өткізуге үлкен үлес қосқаныңыз үшін"
2012Нагрудный знак "Ы. Алтынсарина"
2012Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан
2015Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан
2015медаль "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл"
2016медаль " Енбек ардагері"
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Дмитриев П. С., Тайжанова М. М., Лысакова Т. Н., Рossible ways of using ash and slag waste., Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан»Қазақстан Республикасы Ұлттықғылымакадемиясының№6, Алматы, 2019. – С. 118-124. ККСОН открыть
 • Тайжанова М. М., Рощикова В. В., Ландшафтно-экологический подход как основа оптимизации агродандшафтов, Вестник Московского городского педагогического университета. №4(36). 2019. С. 66-72. открыть
 • Дмитриев П. С., Тайжанова М. М., Лысакова Т. Н., Prospects and current status of the lake commodity fishery economy in the North Kazakhstan oblast, Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан»Қазақстан Республикасы Ұлттықғылымакадемиясының№5, Алматы, 2019. – С. 15-21. открыть
 • Тайжанова М. М., Закирина А. О., PROBLEMS OF REDUCING SOIL FERTILITY IN THE NORTH KAZAKHSTAN OBLAST, Abstract Book, 3rd International Conference "Smart Bio", Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania р.299-300 открыть
 • Тайжанова М. М., Оптимизация сельскохозяйственного землепользования в Северо-Казахстанской области, Вестник Московского городского педагогического университета. Естественные науки. №2(34).2019. С. 76-81. открыть
 • Тайжанова М. М., Ақмағамбет Ш. Б., Тақыр Ж. С., Кубенов М. А., ТАРИХИ ӨЛКЕТАНУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ, ОЛАРДЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ, Сборник 7 МНПК "Актуальные проблемы науки и образования естественных и сельскохозяйственных наук" открыть
 • Искандирова З. С., Тайжанова М. М., Жолдасов С. С., ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУДА ДИФФЕРЕНЦАЦИЯЛАНҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ, Материалы 7 МНПК "Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук", 4стр открыть
 • Тайжанова М. М., Ақмағамбет Ш. Б., Тақыр Ж. С., Кубенов М. А., Тарихи өлкетанудың негізгі бағыттары, олардың оқу процессіндегі орны, Материалы VI международной студенческой научно-практической конференции "Молодежь и наука-2019" Петропавловск,2019
 • Искандирова З. С., Тайжанова М. М., Тақыр Ж. С., Жанибекова А. Б., ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, Материалы конференции "Молодежь и наука - 2019" открыть
 • Тайжанова М. М., Мускенов А. А., БАЯНАУЛ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКТІҢ ТУРИЗМ ДАМУЫНА ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, Материалы конференции "Молодежь и наука - 2019" открыть
 • Тайжанова М. М., Омарбек А. Б., ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЮНЕСКО ТІЗІМІНДЕГІ ТАРИХИ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ТАБИҒАТ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, Материалы конференции "Молодежь и наука - 2019" открыть
 • Искандирова З. С., Тайжанова М. М., Жолдасов С. С., САБАҚ ЖОСПАРЛАРЫНДА ДИФФЕРЕНЦАЦИЯЛАНҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ, Материалы конференции "Молодежь и наука - 2019" открыть
 • Тайжанова М. М., Омарбек А. Б., Оңтүстік Қазақстанның ЮНЕСКО тізіміндегі табиғи, тарихи объектілері, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қозыбаев оқулары-2018»
 • Тайжанова М. М., Мускенов А. А., Баянаул мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің туризімнің қазіргі жағдайы, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития регионов Казахстана и России в условиях глобальных вызовов».
 • Искандирова З. С., Тайжанова М. М., Жолдасов С. С., Оқушылардың дарындалығын дамытуда дифференциациялық тапсырмалардың маңыздылығы, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қозыбаев оқулары-2018».Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ,2018. – 145-148 б.
 • Искандирова З. С., Тайжанова М. М., Жанибекова А. Б., Жоғары оқу орнындағы 5В011600 География мамандығы бойынша оқу жоспарының мемлекеттік стандартқа сәйкестігі, «Козыбаевские чтения-2018: Евразийский потенциал и новые возможностиразвития в условиях глобальных вызовов»: материалы международнойнаучно-практической конференции: в 3-х томах. Т. 2. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 36-38 с.
 • Тайжанова М. М., Омарбек А. Б., Оңтүстік Қазақстанның ЮНЕСКО тізіміндегі табиғи, тарихи объектілері, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қозыбаев оқулары-2018»
 • Тайжанова М. М., Закирина А. О., Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы топырақ жамылғысының ластану деңгейін бағалау, Материалы Международной научно-практической конференции, «Геосистемный подход к изучению природной среды Республики Казахстан», Астана: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2018. – С 139-142 открыть
 • Тайжанова М. М., Закирина А. О., Солтүстік Қазақстан облысы топырақ құнарлығының төмендеуң мәселелері, Актулаьные проблемы науки и образования в области естественных и скльскохозяйственных наук
 • Тайжанова М. М., Закирина А. О., Қазақстан Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы аумағының топырақ жағдайын экологиялық бағалау, Вестник СКГУ им.М.Козыбаева, №1(38), Петропавловск 2018г.стр.68-72 открыть
 • Тайжанова М. М., Алиманова А. А., Дүниежүзіндегі тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу, «Жаратылыстану және ауыл шаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты VI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. – 9-14б. 2 Б. открыть
 • Тайжанова М. М., Закирина А. О., Солтүстік Қазақстан облысы топырақ құнарлығының төмендеуі мәселелері, Материалы VI Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук", Петропавловск 2018г. стр.78-82 открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
 • Пашков С. В., Тайжанова М. М., Антропогенная трансформация растительного покрова Северо-Казахстанской области
 • Пашков С. В., Тайжанова М. М., Антропогенная трансформация растительного покрова Северо-Казахстанской области
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Тайжанова М. М., Қазақстанның физикалық географиясы открыть
 • Тайжанова М. М., Тақыр Ж. С., Халықаралық табиғатты қорғау ынтымақтастығы открыть
Курстардың презентациялары